Laboratoř buněčné diferenciace

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Přeprogramování osudu krvetvorných buněk u kaprovitých ryb Grantová agentura České republiky 2024-2026 P. Bartůněk

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Centrum chemické genetiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-2011 P. Batůněk Přejít na web
Consortium for Research into Nuclear Receptors in Development and Aging 6. rámcový program EU 2006-2011 P. Batůněk Přejít na web
Úloha buněčného prionového proteinu v erytroidní diferenciaci: možné spojení s periferní patogenezí prionových chorob Grantová agentura České republiky 2008-2012 P. Batůněk Přejít na web
Disp3: potenciální úloha v sebeobnově a diferenciaci neurálních kmenových buněk Grantová agentura České republiky 2009-2012 P. Bartůněk Přejít na web
European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology 7. rámcový program EU 2010-2015 P. Bartůněk Přejít na web
Nové regulátory směrování vývoje do megakaryocytární a erythroidní linie Grantová agentura České republiky 2010-2013 P. Bartůněk Přejít na web
Národní infrastruktura pro chemickou biologii Operační program Praha - Konkurenceschopnost 2011-2013 P. Batůněk Přejít na web
Úloha proteinu DISP3 v lipidovém metabolismu Grantová agentura České republiky 2012-2015 P. Bartůněk Přejít na web
CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 P. Bartůněk Přejít na web
Vývoj nových chemických sloučenin využitelných v protinádorové terapii a regenerativní medicíně Ministerstvo průmyslu a obchodu 2012-2015 P. Bartůněk, V. Kořínek Přejít na web
ReceptorX: Integrovaná platforma pro identifikaci a vývoj nových léčiv Technologická agentura České republiky 2012-2015 P. Bartůněk Přejít na web
Technologická platforma label-free Operační program Praha - Konkurenceschopnost 2012-2013 P. Batůněk Přejít na web
CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2018 P. Bartůněk Přejít na web
Centrum modelových organismů Operační program Praha - Konkurenceschopnost 2014-2014 P. Bartůněk Přejít na web
Biomodely pro zdraví - Centrum modelových organismů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2019 P. Bartůněk, J. Hejnar, O. Horvath, V. Kořínek, Z. Kozmik, D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Národní infrastruktura chemické biologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-2019 P. Bartůněk Přejít na web
Červené krevní buňky u kaprovitých ryb Grantová agentura České republiky 2016-2018 P. Bartůněk Přejít na web
Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2018 P. Bartůněk Přejít na web
Vývoj fluorescenčních látek pro stanovení obsahu, lokalizace a transportu cholesterolu v eukaryotických buňkách Grantová agentura České republiky 2017-2019 J. Králová Přejít na web
Význam Fam208 v epigenetickém umlčování a udržování pluripotence embryonálních kmenových buněk Grantová agentura České republiky 2017-2019 K. Chawengsaksophak Přejít na web
Epigenetické modifikátory v hematologických malignitách Grantová agentura České republiky 2018-2020 P. Bartůněk Přejít na web

Další informace o skupině