Laboratoř buněčné diferenciace

Zkoumáme původ krvetvorných buněk a molekulární mechanismus jejich osudu

+ vývoj krvetvorných buněk, + signální dráhy, + cytokiny, + malé molekuly, + zebřička, + mník, + kuře

Petr Bartůněk

Vedoucí laboratoře

Petr Bartůněk

Vědecká kariéra – Milníky

od 2011: Ředitel CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii
od 2003: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1995-2000: Výzkumný pracovník, Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine, Berlín, Německo
1991-1995: Postdoktorand, Institute of Molecular Pathology, Vídeň, Rakousko
1991: CSc. (PhD), IMG, Praha

Identifikace společného progenitoru erytrocytů a trombocytů

Identifikovali jsme evolučně konzervovaný společný progenitor erytrocytů a trombocytů u zebřiček. Prokázali jsme také, že savčí megakaryocyty jsou jejich ne-savčími homology a vyvinuly se z nich během evoluce obratlovců. [pubmed] [doi]

Vytvoření sady nástrojů a technik pro výzkum cytokinů u zebřiček

Identifikovali jsme a vyrobili rekombinantní cytokiny zebřiček a použili je k založení klonálních a suspenzních kultur krvetvorných buněk. Tyto buňky poprvé umožňují provádět experimenty v tkáňových kulturách (ex vivo). [pubmed] [doi]

Objasnění CSF1R signalizace v myeloidních buňkách zebřiček

Prokázali jsme, že csf1ra a csf1rb jsou nepostradatelné pro diferenciaci makrofágů a spolu s csf1a regulují osud embryonálních makrofágů. Kromě toho jsme odhalili novou roli Il34 ve vývoji granulocytů, která je zprostředkována csf1rb. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině