Laboratoř signální transdukce

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Nové signalizační dráhy indukované u žírných buněk cytolysiny závislými na cholesterolu Grantová agentura České republiky 2023-2025 P. Dráber Přejít na web
Regulační úlohy LAIR-1 (Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1) ve fyziologii žírných buněk a mastocytóze Grantová agentura České republiky 2024-2026 Pe. Dráber

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Nano-PCR - ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách Akademie věd České republiky 2007-2011 Pe. Dráber Přejít na web
Specializované diety z přírodních komponent pro laboratorní zvířata – vývoj, inovace a ověření v poloprovozu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-2010 M. Boubelík Přejít na web
Nové komponenty imunoreceptorové signalizace žírných buněk Akademie věd České republiky 2009-2012 Pe. Dráber
Topografie a funkce Csk vazebných proteinů plasmatické membrány žírných buněk Grantová agentura České republiky 2009-2013 Pe. Dráber Přejít na web
Molekulární biologie diferencující se buňky Grantová agentura České republiky 2009-2012 P. Hozák, Pa. Dráber, Pe. Dráber, J. Forejt Přejít na web
Funkční a strukturální vztahy mezi signalosomy na bazi transmembránových adaptorů u žírných buněk Grantová agentura České republiky 2010-2013 L. Dráberová Přejít na web
Geneticky modifikované polymerázy a jejich využití pro amplifikaci nepurifikované DNA Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011-2014 Pe. Dráber Přejít na web
Nové generace DNA aptamerů Technologická agentura České republiky 2011-2013 Pe. Dráber, Pa. Dráber Přejít na web
Molekulární mechanismy signalizace receptory leukocytů - jejich role ve zdraví a nemocích Grantová agentura České republiky 2012-2018 V. Hořejší, Pe. Dráber, D. Filipp Přejít na web
Membránové signalosomy žírných buněk a bazofilů - cíle pro inovativní terapie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2014 Pe. Dráber Přejít na web
Proteiny ORMDL rodiny v signalizaci žírných buněk Grantová agentura České republiky 2014-2016 Pe. Dráber Přejít na web
Signální dráhy v chemotaxi žírných buněk Grantová agentura České republiky 2014-2016 L. Dráberová Přejít na web
MikroRNA biomarkery - nové metody kvantifikace Technologická agentura České republiky 2015-2018 Pe. Dráber Přejít na web
ORMDL regulátor biosystézy sfingolipidů 2 v imunoreceptorové aktivaci Grantová agentura České republiky 2017-2019 Pe. Dráber Přejít na web
Regulační úlohy cytoskeletálního proteinu 4.1R v aktivaci žírných buněk Grantová agentura České republiky 2017-2019 L. Dráberová Přejít na web
Zjednodušená metoda kvantifikace exprese specifických genů Ministerstvo průmyslu a obchodu 2017-2020 Pe. Dráber Přejít na web
Nová regulační cesta biosyntézy leukotrienů u žírných buněk Grantová agentura České republiky 2018-2020 Pe. Dráber Přejít na web
Molekulární mechanismy signálních drah imunitního systému a imunitních onemocnění Akademie věd České republiky 2019-2019 L. Potůčková
Úloha tetraspaninu CD53 v biologii žírných buněk Grantová agentura České republiky 2020-2022 I. Hálová Přejít na web