Laboratoř signální transdukce

Odhalujeme funkce komponent plazmatické membrány při přenosu signálu z imunoreceptorů

+ signalosomy plazmatické membrány, + signalizace membránovými receptory, + imunoreceptorové regulátory, + žírné buňky

Petr Dráber

Vedoucí laboratoře

Petr Dráber

Vědecká kariéra – Milníky

od 2017: Ředitel IMG
2001: Doktor věd, Akademie věd České republiky
od 1986: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1980: CSc. (PhD), IMG, Praha / Univerzita Karlova, Praha

Aktivace žírných buněk agregací glykoproteinu Thy-1

Zjistili jsme, že aktivace žírných buněk může být překvapivě zprostředkována také glykoproteinem Thy-1 vázaným na plazmatickou membránu přes lipidový konec. [pubmed] [doi]

Nové funkce transmembránových adaptorových proteinů (TRAP)

Objevili jsme, že proteiny LAT2 a PAG (dva TRAP dříve objevené na IMG) neočekávaným způsobem řídí přenos signálu přes IgE receptor. Ovlivňují tak aktivaci žírných buněk, klíčových hráčů při alergiích. [pubmed] [doi]

Nové funkce proteinu ORMDL3

Při hledání interakčních partnerů proteinu ORMDL3, který se podílí na astmatu a dalších zánětlivých onemocněních, jsme zjistili, že ORMDL3 interaguje s 5-lipoxygenázou. Toto zjištění otevřelo nové pohledy na roli ORMDL3 při regulaci imunitní odpovědi. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007