Oddělení genomiky a bioinformatiky

 

Výzkumná témata

Genomika, bioinformatika, analýza DNA, transkriptomika nádorů. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007

 

 

Životní pouť každého organizmu na Zemi je do značné míry předurčena v molekulách DNA, které jsou uloženy v jaderných strukturách buňky zvaných chromozómy. Celkový soubor dědičné informace zapsané v jednotlivých chromozómech se nazývá genom. Studium genomů dnes představuje samostatný rychle se rozvíjející obor vědy o životě, který je nazýván genomika. Nová generace technologií nám dnes umožňuje číst genomy nejrůznějších organizmů za nesrovnatelně kratší dobu než tomu bylo ještě před několika málo lety.

Naše skupina se zabývá čtením, odborně řečeno sekvenováním, těchto genomů. Genomy nám m.j. vypovídají, v jakých podmínkách jsou schopny přežívat mikroorganizmy nebo co je příčinou schopnosti patogenů způsobit infekci svého hostitele. Přečtení genomu člověka pomohlo pochopit příčinu mnoha dědičných chorob a onkologických onemocnění. V naší laboratoři porovnáváme hladinu „exprese“ genů, především onkogenů z lidských nádorů. To nám pomáhá zjistit porušené signální a regulační dráhy určitého nádoru. Přesná molekulární charakteristika daného nádorového onemocnění je předpokladem účinné cílené terapie.

Z genomů mnohobuněčných organizmů se dovídáme mnoho o jejich vývoji, fylogenezi i ontogenezi. Evoluční historii studujeme čtením a porovnáváním genomů zástupců významných živočišných kmenů. V současnosti studujeme genomy několika druhů žahavců, mezi nimi sladkovodní i mořské medůzky, mořské sasanky a také měkké korály. Právě kmen žahavců je z hlediska evoluce velmi důležitý, protože svou stavbou těla představuje unikátní vývojovou větev vyšších živočichů.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 23. červenec 2020