Laboratoř genomové integrity

Odhalujeme, jak poškození DNA a změny v mezibuněčné komunikaci přispívají ke stárnutí a nemocem souvisejícím s věkem

+ poškození DNA, + stárnutí buněk, + gliom, + rezistence na rakovinu, + protein PML

Zdeněk Hodný

Vedoucí laboratoře

Zdeněk Hodný

Vědecká kariéra – Milníky

od 2020: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2010-2011: Hostující výzkumný pracovník, Danish Cancer Society Research Center, Kodaň, Dánsko
2001-2006: Výzkumný pracovník, Ústav experimentální medicíny, Akademie věd ČR, Praha
2001: PhD, Fyziologický ústav, Akademie věd ČR, Praha
1987: MUDr., Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Identifikace sekretomu produkovaného senescentními buňkami indukovanými léky

Jako jedni z prvních jsme popsali schopnost buněk s neopraveným poškozením DNA exprimovat komplexní sekretom obsahující morfogeny a prozánětlivé cytokiny. Toto zjištění připravilo cestu k pochopení, jak buněčná senescence přispívá k onemocněním souvisejících s věkem. [pubmed] [doi]  

Odhalení plasticity rakovinných buněk vyvolané radioterapií

Ukázali jsme, že radioterapie a chemoterapie dokáží v nádorových buňkách odolných vůči terapii mobilizovat epiteliálně-mezenchymální přechod a fenotyp kmenových buněk. Práce pomohla pochopit mechanismy rezistence rakoviny vůči genotoxickým terapiím. [pubmed] [doi]

Objevení mechanismů sekundární senescence

Zjistili jsme, že specifické cytokiny produkované senescentními buňkami mohou způsobit poškození DNA a sekundární senescenci v sousedních buňkách. Zároveň jsme popsali, jakými molekulárními mechanismy sekundární senescence vzniká. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině