Laboratoř transgenních modelů nemocí

Odhalujeme mechanismy lidských onemocnění pomocí editace genomu a hloubkového fenotypování

+ editace genomu, + myší modely lidských nemocí, + kraniofaciální vývoj a vývoj kostry, + proteázy, + UB-ligázy

Radislav Sedláček

Vedoucí laboratoře

Radislav Sedláček

Vědecká kariéra – Milníky

od 2021: Předseda řídícího výboru, International Mouse Phenotyping Consortium
od 2012: Ředitel výzkumné infrastruktry – České centrum pro fenogenomiku
od 2008: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2006: PD (Privatdozent), Faculty of Medicine, University of Kiel, Německo
1997: PhD (Dr. rer. nat. habil.), University of Konstanz, Německo

Blokace vazby spike proteinu na virový receptor pomocí bispecifických neutralizačních protilátek (CoV-X2)

Ukázali jsme, že bispecifická neutralizační protilátka (CoV-X2) zabraňuje v myším modelu infekce COVID-19 vazbě spike proteinu na virový receptor (angiotenzin konvertující enzym 2), a že chrání myši před onemocněním a potlačuje únik viru. [pubmed] [doi]

Dezorganizace skloviny následkem poruchy samouspořádání ameloblastinu

Pomocí cílených mutací u myší a zobrazování s vysokým rozlišením jsme ukázali, že narušení samouspořádání ameloblastinu způsobuje dezorganizaci skloviny a že toto samouspořádání je klíčové pro tvorbu správně strukturované skloviny. [pubmed] [doi]

Rozvoj Nethertonova syndromu způsobený neregulovanou aktivitou proteáz KLK5 a KLK7

Při studiu epidermálních proteáz u Nethertonova syndromu na pozadí nových myší s deficitem LEKTI jsme prokázali, že za rozvoj tohoto onemocnění jsou zodpovědné neregulované aktivity proteáz KLK5 a KLK7. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008

Další informace o skupině