Úřední deska

Podatelna

Adresa pro doručování analogových dokumentů a přenosných technických nosičů dat:
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Úřední hodiny: 8:00-11:00, 12:00-15:00

Datové formáty, v nichž se dokumenty přijímají v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

*.TXTprostý text
*.RTFdokument v textovém standardu RTF
*.PDFdokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®
*.DOCdokument MS Word
*.XLSdokument MS Excel
*.XMLExtensible Markup Language Document
*.PPTMS PowerPoint Presentation
*.JPG/*.JPEG/*.JFIFJoint Photographic Experts Group File Interchange Format
*.GIFGraphics Interchange Format

Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:

  1. prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny (office@img.cas.cz)
  2. prostřednictvím datové schránky (ID 5h4nxm4)
  3. osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB)

Pracoviště nezpracovává dokumenty, pokud obdrží elektronický dokument, který není dostupný podatelně a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit.

Pracoviště nezpracování analogové dokumenty, které nejsou dostatečně uživatelsky vnímatelné (např. neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené) a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit.

O přijetí elektronického dokumentu se škodlivým kódem a odeslání vyrozumění odesílateli se vede zvláštní evidence.