Podatelna

Adresa pro doručování analogových dokumentů a přenosných technických nosičů dat:
ÚMG AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Úřední hodiny: 8:00-11:00, 12:00-15:00

 

Datové formáty, v nichž se dokumenty přijímají v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

*.TXT prostý text
*.RTF dokument v textovém standardu RTF
*.PDF dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®
*.DOC dokument MS Word
*.XLS dokument MS Excel
*.XML Extensible Markup Language Document
*.PPT MS PowerPoint Presentation
*.JPG/*.JPEG/*.JFIF Joint Photographic Experts Group File Interchange Format
*.GIF Graphics Interchange Format

 

Pracoviště přijímá dokumenty v digitální podobě:

1) prostřednictvím e-mailové adresy elektronické podatelny (office@img.cas.cz)

2) prostřednictvím datové schránky (ID 5h4nxm4)

3) osobně na médiu pro přenášení elektronických dokumentů (CD, DVD, USB)

 

Pracoviště nezpracovává dokumenty, pokud obdrží elektronický dokument, který není dostupný podatelně a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit.

Pracoviště nezpracování analogové dokumenty, které nejsou dostatečně uživatelsky vnímatelné (např. neúplné, nečitelné nebo jinak poškozené) a pracovišti se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit.

 

O přijetí elektronického dokumentu se škodlivým kódem a odeslání vyrozumění odesílateli se vede zvláštní evidence.

Poslední změna: 12. únor 2014