Laboratoř strukturní neurobiologie

Výzkum

Navádění axonů, strukturní biologie, neurobiologie, signální dráhy, semaforiny, plexiny, MICAL

Zajímáme se o studium signálních molekul a mechanismů, které hrají klíčovou roli při navádění nervových buněk a vývoji nervového systému. Hlavním předmětem výzkumu jsou strukturní biologie a molekulární mechanismy proteinu MICAL v dynamice cytoskeletu. V současnosti se v naší laboratoři zabýváme zejména otázkami, jakým způsobem MICAL proteiny regulují svou aktivitu a jak aktivita MICAL ovlivňuje aktinový cytoskelet. K řešení těchto otázek využíváme hybridní přístup proteinové krystalografie a kryoelektronové mikroskopie. Tento přístup také kombinujeme s širokou škálou metodik, včetně proteinového inženýrství, pokročilé světelné mikroskopie, hmotnostní spektrometrie a buněčných testů. Naše studie jsou vysoce kolaborativní, se silnými vazbami na místní a mezinárodní spolupracovníky.

Vlevo: CryoEM struktura hMICAL1 Vpravo: Vazba hMICAL1 (zeleně) na F-aktin (červeně)
Vlevo: CryoEM struktura hMICAL1
Vpravo: Vazba hMICAL1 (zeleně) na F-aktin (červeně)

Další informace o skupině