Laboratoř mechanismů vývoje pohlavních buněk

Studujeme epigenetickou regulaci plodnosti, především pak úlohu methylace histonu 3

+ plodnost, + meióza, + spermatogeneze, + oogeneze, + PRDM9, + reprodukční věk

Zdeněk Trachtulec

Vedoucí laboratoře

Zdeněk Trachtulec

Vědecká kariéra – Milníky

od 2015: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1995-1996: Výzkumný pracovník, School of Medicine, University of Miami, USA
1994-1995: Výzkumný pracovník, Max Planck Institute for Biology Tübingen, Německo
1992-1993: Výzkumný pracovník, School of Medicine, University of Miami, USA
1991: PhD, IMG, Praha

Propojení speciace savců na molekulární úrovni s epigenetikou

Ještě v rámci Laboratoře myší molekulární genetiky se dva pracovníci naší laboratoře podíleli na klonování prvního genu hybridní sterility obratlovců – Prdm9 (Hst1). Tento výzkum položil základ Laboratoře mechanismů vývoje pohlavních buněk.

Identifikace faktorů potlačujících myší sterilitu

Objevili jsme, že samčí neplodnost způsobenou mutací epigenetického meiotického faktoru lze potlačit zavedením alel z jiného poddruhu myši – a že tyto záchranné faktory patrně přispívají k regulaci opravy meiotické DNA. [pubmed] [doi]

Nové modely reprodukčního věku

Zjistili jsme, že u samčích potkanů s deficitem epigenetického faktoru PRDM9 (histon-3-lysin-methyltransferáza) se plodnost stává závislou na věku a u samic dochází k předčasnému selhání vaječníků. Podle naší hypotézy jsou obě tyto reprodukční vady pravděpodobně způsobeny opožděnou meiotickou progresí. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016

Další informace o skupině