Laboratoř strukturní neurobiologie

Studujeme signální molekuly a molekulární mechanismy, které řídí navádění buněk a vývoj nervového systému

+ navádění axonů, + strukturní biologie, + neurobiologie, + signální dráhy, + semaforiny, + plexiny, + MICAL

Daniel Rozbeský

Vedoucí laboratoře

Daniel Rozbeský

Vědecká kariéra – Milníky

od 2023: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
od 2021: Vedoucí výzkumné skupiny, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2014-2020: Postdoktorand, University of Oxford, Velká Británie
2013: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Krystalové struktury semaforinů třídy 1 a 2

Vyřešili jsme krystalové struktury všech členů semaforinů třídy 1 a 2 u drozofily. Popsali jsme heterodimerizaci semaforinů jako nový mechanismus vzájemné komunikace mezi různými plexiny a koreceptory, který umožňuje ladění buněčné signalizace. [pubmed] [doi]

Strukturní základy cis interakce semaforinu a plexinu

Vyřešili jsme krystalové struktury monomerního semaforinu 1b ve dvou komplexech s plexinem A. Odhalili jsme nový způsob interakce, kterým monomerní semaforiny interagují se svými plexinovými receptory v cis módu a navozují tak inhibici signalizace. [pubmed] [doi]

Objev nového mechanosenzoru – plexinu D1

Objevili jsme nový mechanosenzor, plexin D1, který je exprimován na povrchu endoteliálních buněk. Naše strukturní experimenty in vitro a in vivo odhalily, že plexin D1 dokáže detekovat mechanickou sílu a převádět ji na biochemické signály. [pubmed] [doi]

Další informace o skupině