Laboratoř vývojové mechanobiologie

Odhalujeme, jak molekulární síly řídí morfogenezi embrya a jak se vyvíjejí

+ kvantitativní živé zobrazování, + dynamika cytoskeletu, + genetika hlístic, + biofyzika, + evoluční vývoj (evo‑devo)

Teije Corneel Middelkoop

Vedoucí laboratoře

Vědecká kariéra – Milníky

od 2022: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2015-2022: Postdoktorand, Biotec TU & MPI-CBG, Drážďany, Německo
2014: PhD, Hubrecht Institute, Utrecht, Nizozemí

Aktivní generování točivého momentu závislé na Forminu řídí levopravou orientaci

Spojením kvantitativních experimentů s biofyzikálními modely jsme ukázali, že F-aktinový elongátor Formin usnadňuje u raných embryí C. elegans generování točivého momentu v molekulárním měřítku. To pak vede k narušení levopravé symetrie organismu. [pubmed] [doi]

Chirální aktomyozinové toky specifické pro jednotlivé buněčné linie určují polohu embryonálních buněk

Zjistili jsme, že u podskupiny buněk raných embryí C. elegans dochází v aktomyozinovém kortexu ke vzniku chirálních protiotáček. Tyto chirální protiotáčky mění vzájemnou polohu buněk, což je nezbytné pro normální vývoj. [pubmed] [doi]

Dorzoventrální osa těla odpovídá geometrii embrya

Pomocí mechanického a genetického narušení raných embryí C. elegans jsme ukázali, že generování síly závislé na aktomyozinu vyrovnává dorzoventrální osu s geometrií embrya.

Výzkumná zpráva

2020-2022

Další informace o skupině