Laboratoř biologie RNA

Snažíme se porozumět základním molekulárním principům sestřihu RNA

+ RNA sestřih, + jaderné struktury, + spliceosom, + retinitis pigmentosa

David Staněk

Vedoucí laboratoře

David Staněk

Vědecká kariéra – Milníky

2022: Profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2014-2015: Hostující výzkumný pracovník, Yale University, New Haven, USA
od 2007: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2001-2005: Postdoktorand, MPI-CBG, Drážďany, Německo
1999: PhD, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Tvorba sestřihového komplexu v kontextu buněčného jádra

Při studiu dynamiky jednotlivých komponent sestřihového komplexu v živých buňkách jsme určili rychlost sestřihu pre-mRNA v lidských buňkách. Zároveň jsme objevili nový kontrolní bod řízení kvality, který monitoruje tvorbu sestřihového aparátu a popsali nové bílkoviny, jež napomáhají sestavovat sestřihové komplexy a kontrolují, zda byly sestaveny správně. [pubmed] [doi]

Histonové modifikace modulují alternativní sestřih

Na příkladu acetylace histonů jsme ukázali, že modifikace histonů ovlivňují výběr místa sestřihu a alternativní sestřih. Tato práce jako jedna z prvních prokázala vztah mezi chromatinem a zpracováním pre-mRNA. [pubmed] [doi]

Mutace v sestřihových proteinech způsobující onemocnění retinitis pigmentosa snižují tvorbu částic schopných sestřihu

Zmapovali jsme, jak mutace spojené s dědičným onemocněním Retinitis pigmentosa, při kterém dochází k degeneraci oční sítnice, mění chování mutovaných proteinů. Ukázali jsme, že většina těchto mutací zabraňuje tvorbě aktivních komplexů schopných katalyzovat RNA sestřih. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2008 / 2007