Laboratoř imunologických a nádorových modelů

Objasňujeme interakce mezi nádorovými buňkami a imunitním systémem a terapeutické modulace těchto interakcí

+ experimentální léčba rakoviny, + nádorová imunologie, + myší modely, + signalizace JAK/STAT, + buněčná senescence

Milan Reiniš

Vedoucí laboratoře

Vědecká kariéra – Milníky

od 2019: Vedoucí servisně výzkumné skupiny, IMG, Praha
2015-2018: Výzkumný pracovník, Czech Center for Phenogenomics, IMG, Praha
2005-2014: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2000-2002: Postdoktorand, Wadsworth Center, NYS Department of Health, Albany, USA
1993: CSc. (PhD), IMG, Praha

Imunologie nádorů s deficitem exprese MHC I. třídy

Zdokumentovali jsme epigenetické mechanismy snížení povrchové exprese molekul MHC I. třídy na nádorových buňkách a navrhli imunoterapii nádorů s deficitem exprese MHC I. třídy. [pubmed] [doi]

Signální dráhy JAK/STAT u nádorů a buněčné senescence

Zkoumali jsme signální dráhy JAK/STAT (konkrétně IFNγ/STAT1 a IL-6/STAT3) a jejich rovnováhu v buněčném stresu, senescenci a rozvoji, a terapii rakoviny. Hodnotili jsme také nové inhibitory pSTAT3. [pubmed] [doi]

(Imuno)terapeutické experimenty pro ověření principu na myších modelech

V rámci spolupráce a smluvního výzkumu jsme testovali nové terapeutické přístupy a látky na myších nádorových modelech, jako jsou buněčné vakcíny, modifikované cytokiny nebo nanočástice. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007
 

Další informace o skupině