Laboratoř biologie RNA

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Identifikace molekulárních defektů způsobených mutacemi v sestřihových faktorech spojených s degenerací sítnice Grantová agentura České republiky 2023-2024 D. Staněk Přejít na web
European Training Program to Understand, Diagnose and Treat Autosomal Dominant Retinal Diseases Horizont Evropa 2024-2027 D. Staněk
Molekulární mechanismy kontroly kvality snRNP částic Grantová agentura České republiky 2024-2026 D. Staněk

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Cílená exprese a transport bioaktivních molekul Akademie věd České republiky 2008-2012 D. Staněk Přejít na web
Vliv acetylace chromatinu na regulaci alternativního sestřihu Grantová agentura České republiky 2010-2013 D. Staněk Přejít na web
Formování sestřihového aparátu v kontextu buněčného jádra Grantová agentura České republiky 2011-2014 D. Staněk Přejít na web
Funkční analýza mutací hBrr2 spojených s onemocněním retinitis pigmentosa Grantová agentura České republiky 2012-2015 Z. Cvačková Přejít na web
Centrum biologie RNA Grantová agentura České republiky 2012-2018 D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Funkční organizace jaderných Cajalových tělísek se zaměřením na formování  ribonukleoproteinových částic Akademie věd České republiky 2012-2014 D. Staněk
Formování a kontrola kvality sestřihovaných snRNP částic v Drosophila melanogaster Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-2016 D. Staněk Přejít na web
Biomodely pro zdraví - Centrum modelových organismů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2019 P. Bartůněk, J. Hejnar, O. Horvath, V. Kořínek, Z. Kozmik, D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Regulace alternativního sestřihu pomocí chromatinových modifikací Akademie věd České republiky 2015-2016 N. Bieberstein
Kontrola skládání sestřihových snRNP částic Grantová agentura České republiky 2015-2017 D. Staněk Přejít na web
Studium role genů podílejících se na sestřihu pre-mRNA v patogenezi Retinitis pigmentosa Akademie věd České republiky 2016-2018 M. Krausová
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 P. Hozák Přejít na web
Studium změn ve vazbě pre-mRNA, alternativního sestřihu a tvorbě cirkulárních molekul RNA pro porozumění nástupu a příčin degenerace fotoreceptorických buněk v onemocnění Retinitis pigmentosa Akademie věd České republiky 2017-2018 D. Staněk
Interakce hPrp8:RNA při Retinitis pigmentosa – nový model nemoci pro studium příčin a následků sestřihových chyb při neurodegenetativních onemocněních Grantová agentura České republiky 2018-2020 Z. Cvačková Přejít na web
Principy distribuce snRNP částic do buněčných struktur Grantová agentura České republiky 2018-2020 D. Staněk Přejít na web
Molekulární podstata formování jaderné struktury Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2022 D. Staněk Přejít na web
Molekulární charakterizace retinálních a cerebelárních defektů způsobených mutacemi sestřihového faktoru Prpf8 Grantová agentura České republiky 2020-2022 D. Staněk Přejít na web
Molekulární mechanismus tvorby spliceosomálního snRNP částic Grantová agentura České republiky 2021-2023 D. Staněk Přejít na web
Role glycin-argininových repetic Sm proteinů v biogenezi malých jaderných ribonukleoproteinových částic Akademie věd České republiky 2021-2023 M. Sýkora