Laboratoř buněčné a vývojové biologie

Odhalujeme molekulární a genetický základ biologie střevních a hematopoetických kmenových buněk

+ kmenové buňky, + signální dráhy, + gastrointestinální trakt, + rakovina, + hematologické poruchy

Vladimír Kořínek

Vedoucí laboratoře

Vladimír Kořínek

Vědecká kariéra – Milníky

od 2007: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1993-1997: Postdoktorand, Utrecht University, Utrecht, Nizozemí
1993: CSc. (PhD), IMG, Praha

Identifikace genu Troy jako markeru střevních kmenových buněk

Pomocí moderních metod molekulární biologie jsme identifikovali gen/protein TROY jako nový marker střevních kmenových buněk a určili jeho potenciální funkci ve střevních epiteliálních buňkách. [pubmed] [doi]

Objev spojení genových mutací JAK2 s predispozicí ke vzácným rakovinám krve

Výsledky této studie ukazují, že některé mutace v genu JAK2 zesilují signalizaci JAK2 a způsobují specifický klinický průběh onemocnění. Tyto mutační změny jsou známé v genomu pacientů s myeloproliferativními onemocněními. [pubmed] [doi]

Identifikace tkáňové niky pro epiteliální kmenové buňky tlustého střeva

Ukázali jsme, že (sub)populace mezenchymálních buněk tvoří specializované mikroprostředí, tzv. niku, pro kmenové buňky epitelu tlustého střeva. Tyto buňky mezenchymu sekretují faktory Wnt – při zablokování sekrece dochází k narušení obnovy kmenových buněk, což vede k poškození integrity střevního epitelu. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině