Histologická laboratoř

Přístup pro externí uživatele

Externím uživatelem histologické laboratoře je každý uživatel přístrojového vybavení laboratoře, který není zaměstnancem IMG.

K užívání většiny přístrojů v histologické laboratoři je nutný přístup do rezervačního systému Calpendo za účelem vytvoření rezervace jednotlivých přístrojů.

Pro využívání služeb servisní laboratoře musí mít externí uživatel založen uživatelský účet v systému pro správu identit uživatelů v síti img.cas.cz s oprávněním pro přístup do rezervačního systému.

Pracovníci histologické laboratoře mohou kdykoliv požádat o zrušení přístupu externího uživatele.

Registrační procedura

Prosím neregistrujte se, pokud jste již uživatelem rezervačního systému Calpendo na IMG.
Pokud chcete využívat služby histologické laboratoře, zaregistrujte se do facility dle instrukcí na stránce Register facility.

Prosím zaregistrujte se, pokud ještě nejste uživatelem rezervačního systému Calpendo na IMG.

  • Pro zřízení přístupu ke službám histologické laboratoře se prosím zaregistrujte prostřednictvím tohoto odkazu.
  • Vyplňte prosím formulář a uveďte veškeré potřebné informace o vašem zaměstnavateli, vaše kontaktní údaje i kontaktní údaje na vašeho nadřízeného.
  • Odešlete žádost o registraci stisknutím Submit.
  • Bude vám zasláno potvrzení o přijetí žádosti na vaši emailovou adresu a vaše žádost bude vyřízena pracovníky servisní laboratoře.
  • Poté co vám budou předány přístupové údaje a registrace do histologické laboratoře potvrzena vaším nadřízeným, budete informován prostřednictvím emailu a od té chvíle můžete vstupovat do rezervačního systému a začít využívat služeb servisní histologické laboratoře.