Histologická laboratoř

Pravidla a podmínky

K pokrytí provozních nákladů jsou v laboratoři účtovány následující činnosti:

Plná cena
(Kč/hod)
Cena pro AV ČR
(Kč/hod)
Interní cena
(Kč/hod)
Cryostat266,66155,04 139,67
Microtome 1182,64119,47104,10
Microtome 2182,64119,47104,10
Paraffin embedding station338,76220,13204,76
Vibratome215,43112,5197,13
Collective tissue processing1000 Kč/spuštění *
* rozděleno mezi uživatele

Cena pro uživatele z jiných ústavů Akademie Věd a mimo Akademii bude navýšena o DPH.
Každý nový uživatel musí být před prvním využitím laboratoře proškolen!