Histologická laboratoř

Pravidla a podmínky

K pokrytí provozních nákladů jsou v laboratoři účtovány následující činnosti:

Plná cena
(Kč/hod)
Cena pro AV ČR
(Kč/hod)
Interní cena
(Kč/hod)
Cryostat365,04237,02218,21
Microtome 1254,62179,46160,64
Microtome 2254,62179,46160,64
Paraffin embedding station213,13149,86131,04
Vibratome282,24168,18149,37
Collective tissue processing1000 Kč/spuštění *
* rozděleno mezi uživatele

Cena pro uživatele z jiných ústavů Akademie Věd a mimo Akademii bude navýšena o DPH.
Každý nový uživatel musí být před prvním využitím laboratoře proškolen!