Laboratoř virové a buněčné genetiky

Studujeme, jak interakce mezi viry a buňkami vedou k antivirové rezistenci

+ retroviry, + endogenní retroviry, + receptory pro vstup retrovirů, + restrikční faktory, + antivirová vrozená imunita, + editace genů u drůbeže, + syncytiny, + epigenetická suprese retrovirů

Jiří Hejnar

Vedoucí laboratoře

Jiří Hejnar

Vědecká kariéra – Milníky

od 1997: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1996-1997: Postdoktorand, IMG Praha a MRC Beatson Institute Glasgow, Velká Británie
1995: CSc. (PhD), IMG, Praha

Komplexní analýza receptorů pro retroviry v hostitelských buňkách

Naše objevy nových receptorů pro virus ptačí leukózy a srovnání variant receptorů mezi blízce příbuznými hrabavými ptáky objasňují koevoluci viru a hostitele a mechanismy mezidruhového přenosu viru. [pubmed] [doi]

Antivirová rezistence indukovaná genovou editací hostitelských buněk

Zjistili jsme, že editace kuřecího genu NHE1 (Na+/H+ Exchanger 1) homologní rekombinací pomocí CRISPR/Cas9 vede k nefunkčnímu receptoru a rezistenci kuřat k infekci ALV-J (virus ptačí leukózy typu J). [pubmed] [doi]

Paleovirologie a objev molekulárních fosilií

V genomu různých linií savců jsme objevili endogenní lentiviry a deltaretroviry (nejstarší molekulární fosilie příbuzné s HIV a HTLV). [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině