Laboratoř virové a buněčné genetiky

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Praemium Academiae Akademie věd České republiky 2019-2024 J. Hejnar
Virologie a antivirová terapie Akademie věd České republiky 2021-2025 J. Hejnar, R. Sedláček Přejít na web
Mechanismus cílení somatických hypermutací v genomu B lymfocytů Grantová agentura České republiky 2022-2024 F. Šenigl Přejít na web
Národní ústav pro virologii a bakteriologii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2022-2025 J. Hejnar Přejít na web
Detekce virů a interferonová signalizace v ptačích buňkách Grantová agentura České republiky 2023-2025 D. Elleder Přejít na web
Genetické zdroje protivirové rezistence u kura domácího Ministerstvo zemědělství 2024-2028 J. Hejnar Přejít na web
Integrace virofágové DNA in vitro a in vivo Grantová agentura České republiky 2024-2026 A. Koslová Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Engineering of the porcine genome for xenotransplantation studies in primates: a step towards clinical application 6. rámcový program EU 2006-2012 J. Hejnar Přejít na web
Úloha methylace DNA a modifikace histonů při ustavení a udržení latence HIV-1 Grantová agentura České republiky 2008-2010 J. Blažková Přejít na web
Fúzogenní obalové glykoproteiny lidských endogenních retrovirů a jejich receptory Grantová agentura České republiky 2009-2011 J. Hejnar Přejít na web
Transkripční umlčování retrovirových vektorů během jejich integrace do hostitelského genomu Grantová agentura České republiky 2009-2011 F. Šenigl Přejít na web
Charakterizace nových alel receptorů pro ptačí sarkomové a leukózové viry (ASLV) u semirezistentních buněk Grantová agentura České republiky 2010-2012 J. Plachý Přejít na web
Vektory odvozené z ptačích sarkomových a leukozových virů a jejich potenciál pro transgenesi u drůbeže Grantová agentura České republiky 2011-2013 J. Hejnar Přejít na web
Vývoj methylace CpG promotoru HIV-1 a její vliv na stabilizaci latentního rezervoáru proviru: longitudinální studie u pacientů Grantová agentura České republiky 2012-2014 K. Trejbalová Přejít na web
Nový typ vakcíny pro tlumení virových onemocnění u drůbeže Ministerstvo zemědělství 2012-2016 J. Hejnar, D. Kučerová Přejít na web
Regulace aktivních endogenních retrovirů v savčím genomu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2016 D. Elleder Přejít na web
Syncytiny jako diagnostický marker nádorů germinální linie Ministerstvo zdravotnictví 2013-2015 J. Hejnar Přejít na web
Exprese fúzogenních lidských endogenních retrovirů v nádorech germinální linie. Grantová agentura České republiky 2013-2015 J. Hejnar Přejít na web
Polymorfismus kuřecích retrovirových receptorů a jejich potenciál pro mezidruhový přenos Grantová agentura České republiky 2013-2015 J. Plachý Přejít na web
Detekce HIV-1 plasmacytoidními dendritickými buňkami: dichotomie imunoreceptorové signalizace Grantová agentura České republiky 2014-2016 I. Hirsch Přejít na web
Epigenomika při integraci retrovirů Grantová agentura České republiky 2014-2016 J. Hejnar Přejít na web
Rozpracování technologie reversní genetiky u kuřete Akademie věd České republiky 2015-2016 J. Hejnar
Biomodely pro zdraví - Centrum modelových organismů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2019 P. Bartůněk, J. Hejnar, O. Horvath, V. Kořínek, Z. Kozmik, D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Analýza replikačních bloků viru Rousova sarkomu v nepermisivních buňkách a určení faktorů přispívajících ke spuštění virové produkce Grantová agentura České republiky 2015-2017 J. Geryk Přejít na web
Cílená genová modifikace u drůbeže a resistence k novým typům retrovirů Grantová agentura České republiky 2015-2017 J. Hejnar Přejít na web
Chybné cílení somatických hypermutací a jeho vliv na nestabilitu genomu B lymfocytů Grantová agentura České republiky 2015-2017 F. Šenigl Přejít na web
Evoluce endogenních retrovirů a jejich role v nádorových onemocnění Akademie věd České republiky 2015-2016 M. Matoušková
Funkční charakterizace receptorů pro ptačí sarkomové a leukozové viry Grantová agentura České republiky 2017-2019 D. Elleder Přejít na web
Interakce syncytinů se svými buněčnými receptory Grantová agentura České republiky 2017-2019 J. Hejnar Přejít na web
Ptačí leukózový virus, kur domácí, resistence a citlivost k onemocnění Akademie věd České republiky 2017-2018 J. Hejnar
Mechanismus tvorby perinukleárních aktinových vláken a jejich vliv na invazivitu a metastatický potenciál nádorových buněk Grantová agentura České republiky 2018-2020 J. Plachý Přejít na web
Rozvoj transgenních technologií u kura domácího a jejich biotechnologické využití Ministerstvo zemědělství 2018-2021 J. Hejnar Přejít na web
Transgenní modely pro transpozonovou inzerční mutagenezi u kura domácího Grantová agentura České republiky 2019-2021 J. Hejnar Přejít na web
Protivirový účinek ptačího tetherinu/BST2 Grantová agentura České republiky 2020-2022 D. Elleder Přejít na web

Další informace o skupině