Laboratoř integrativní biologie

Studujeme funkční důsledky organizace cytoskeletu v buněčné a tkáňové mechanice a mechanotransdukci

+ mechanobiologie, + cytoskelet, cytolinkery, + buněčné spoje, + jednoduché epitely

Martin Gregor

Vedoucí laboratoře

Martin Gregor

Vědecká kariéra – Milníky

od 2015: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2003-2010: Výzkumný pracovník, Max Perutz Labs, University of Vienna, Vídeň, Rakousko
2002: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Plektin integruje kortikální aktin a keratinová vlákna v epiteliálních vrstvách a poskytuje tak podporu mezibuněčným spojům

Kombinací přístupu editace genů pomocí CRISPR/Cas9 a farmakologické inhibice pomocí nového cytoskeletálního inhibitoru plekstatinu jsme poskytli vůbec první důkaz, že plektin – v závislosti na F-aktinu – organizuje epiteliální keratinová vlákna do „rim and spoke“ konfigurace. [pubmed] [doi]

Role plektinu v architektuře biliárního stromu a jeho stabilitě při cholestáze

Vytvořili jsme myší model rekapitulující příznaky bulózní epidermolýzy v játrech. Ukázali jsme, že geny spojené s epidermolýzou hrají klíčovou roli v adaptaci jater na cholestázu. Studie dále poukázala na rizika u pacientů trpících epidermolýzou v kombinaci s poruchami tvorby a vylučování žluči. [pubmed] [doi]

Plektin chrání proti střevním zánětům tím, že udržuje funkční organizaci a stabilitu střevního epitelu

Zjistili jsme, že u myší s inaktivací plektinu ve střevních epiteliálních buňkách dochází ke spontánnímu vývinu kolitického fenotypu – tedy k rozsáhlému oddělení střevních epiteliálních buněk od bazální membrány, ulceraci a zánětu sliznice. Podle naší studie poškození střevního epitelu zmírňuje léčba antibiotiky a nízkoreziduální tekutá strava, která snižuje mechanickou zátěž. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016