Laboratoř integrativní biologie

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 M. Gregor Přejít na web
Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantace Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 M. Gregor Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Význam jaterní plektinové deficience pro patogenezi onemocnění jater Grantová agentura České republiky 2015-2017 M. Gregor Přejít na web
Deregulace epiteliálního cytoskeletu trávicího traktu u modelů bulózní epidermolýzy Akademie věd České republiky 2016-2017 A. Kalendová
Plektinopatie: aspekty onemocnění v jednoduchých epitelech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 M. Gregor Přejít na web
Idiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida: prognostický model a markery Ministerstvo zdravotnictví 2017-2020 M. Gregor Přejít na web
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 P. Hozák Přejít na web
Analýza extracelulárního prostředí v myších modelech jaterní fibrózy Grantová agentura České republiky 2018-2020 M. Jiroušková Přejít na web
Mechanobiologické principy patologií epitelu Akademie věd České republiky 2019-2021 M. Přechová
Role plektinu v jaderném mechanosensingu a v proliferaci Grantová agentura České republiky 2020-2022 A. Krausová Přejít na web
Cílená modulace mechanických vlastností a mechanotransdukce v hepatocelulárním karcinomu Grantová agentura České republiky 2021-2023 M. Gregor Přejít na web