Laboratoř hematoonkologie

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Molecular basis of human enhanceropathies Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2020-2024 M. Alberich Jorda Přejít na web
Pohotovostní granulopoeza na úrovni hematopoetických kmenových a progenitorových buněk: role subpopulační dynamiky a Wnt/β-kateninové signalizace Grantová agentura České republiky 2022-2024 M. Alberich Jordà Přejít na web
Identifikace unikátních metabolických vlastností maligních klonů odpovědných za nepříznivou prognózu akutní lymfoblastické leukémie: nádorový metabolizmus jako nový terapeutický cíl v léčbě leukémií Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 M. Alberich Jordà Přejít na web
Studium extramedulární hematopoézy při sterilním chronickém zánětu Grantová agentura České republiky 2024-2026 M. Alberich Jordà Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
C/EBPg v normální hematopoéze a akutní myeloidní leukémii: identifikace molekulárních mechanismů zapojených do buněčné transformace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2015 M. Alberich-Jorda Přejít na web
Funkce transmembránového proteinu Evi2b v krvetvorbě Grantová agentura České republiky 2015-2017 M. Alberich Jorda Přejít na web
Mechanismy regulace normálních a leukemických hematopoetických kmenových buněk: analýza role signální dráhy beta-katenin/Tcf Grantová agentura České republiky 2017-2019 M. Alberich Jorda Přejít na web
Transkripční factor C/EBPg jako nový regulátor vývoje a funkce žírných buněk Grantová agentura České republiky 2018-2020 M. Alberich Jorda Přejít na web
Význam metabolizmu leukemických buněk při manifestaci onemocnění, jeho progresi a odpovědi na terapii Ministerstvo zdravotnictví 2018-2021 M. Alberich Jorda Přejít na web
Účinky chronického zánětu na hematopoetické kmenové buňky a vývoj leukémie Grantová agentura České republiky 2020-2022 M. Alberich Jorda Přejít na web
Zhodnocení účinnosti ALHD1A inhibitorů jako potenciálních léků pro akutní myeloidní leukémii s využitím xenograftů vytvořených ze vzorků pacientů Akademie věd České republiky 2021-2023 MK. Adamcová

Další informace o skupině