Laboratoř biologie nádorové buňky

Zkoumáme, jak defekty v buněčných reakcích na genotoxický stres přispívají k nádorovému bujení a jak je využít při léčbě rakoviny

+ nestabilita genomu, + kontrolní bod buněčného cyklu, + replikační stres, + fosforylace proteinů, + rakovina, + predispozice k rakovině

Libor Macůrek

Vedoucí laboratoře

Libor Macůrek

Vědecká kariéra – Milníky

od 2013: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2007-2009: Postdoktorand, UMC Utrecht University, Utrecht, Nizozemí
2007: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
2001: MUDr., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Popis zkrácených mutací PPM1D/WIP1

Identifikovali jsme neobvyklé mutace genu PPM1D, které exprimující proteiny se zkráceným C-koncem. Ty zvyšují stabilitu proteinu PPM1D/WIP1 a zároveň zachovávají jeho enzymatickou aktivitu. [pubmed] [doi]

Studium onkogenních vlastností zkráceného PPM1D/WIP1

Vyvinuli jsme nový transgenní model myši se zkrácenou alelou PPM1D a prokázali jsme její podíl na nádorovém bujení. [pubmed] [doi]

Identifikace patogenních variant CHEK2 u karcinomu prsu a vaječníků

Vyvinuli jsme nový test pro měření aktivity kinázy CHK2 v buňkách. Ve spolupráci s odborníky na lékařskou genetiku jsme klasifikovali patogenní mutace v genu CHEK2 přítomné u českých pacientů s nádorem prsu a vaječníků. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014