Laboratoř adaptivní imunity

Odhalujeme základní aspekty biologie T buněk při infekcích, rakovině a autoimunitě

+ Imunita, + T buňky, + signalizace, + modely onemocnění

Ondřej Štěpánek

Vedoucí laboratoře

Ondřej Štěpánek

Vědecká kariéra – Milníky

od 2016: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2012-2016: Postdoktorand, University Hospital Basel, Basilej, Švýcarsko
2011: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Původ a funkce antigenně nezkušených T buněk paměťového typu

Zjistili jsme, že antigenně nezkušené T buňky paměťového typu vznikají z relativně vysoce autoreaktivních T buněk za různých hygienických podmínek, a to i u bezmikrobních a divokých myší. Naše výsledky naznačují, že tento proces je mechanismem autotolerance. [pubmed] [doi]

Studium diverzity T buněk pomocí transkriptomiky jednotlivých buněk

Vytvořili jsme postup pro analýzu diverzity T buněk pomocí transkriptomiky jednotlivých buněk, který výrazně urychluje výzkum v naší laboratoři.

Korelace mezi poruchami imunity a Bardet-Biedlovým syndromem

Objevili jsme souvislost mezi ciliopatií u Bardet-Biedlova syndromu a poruchami imunitního systému. Nadále se zaměřujeme na souvislosti mezi řasinkami a imunitou. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016