Laboratoř adaptivní imunity

Výuka

Imunologie – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Přednáškový kurs „Imunologie“ (MB150P14B) poskytuje široké základy moderní imunologie. Důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Ve druhé části kursu je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti patogenům a nádorům, při transplantacích a v dalších klinicky a fyziologicky relevantních situacích. Část kursu se též věnuje poruchám imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience).

Sylabus

1.Základní pojmy; funkce a komponenty imunitního systému.
2.Fagocyty a další buněčné složky nespecifické imunity.
3.Komplement a další neadaptivní mechanismy.
4.Zánět.
5.Antigenně specifické receptory.
6.MHC glykoproteiny – prezentace peptidových fragmentů.
7.Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytů.
8.Cytokiny.
9.Signalizační mechanismy používané receptory imunocytů.
10.Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B lymfocytů.
11.Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách.
12.Imunitní reakce založené na protilátkách.
13.Regulace imunitního systému.
14.Slizniční a kožní imunitní systém.
15.Antiinfekční imunita.
16.Protinádorová imunita.
17.Transplantace.
18.Imunopatologické reakce.
19.Autoimunitní onemocnění.
20.Imunodeficity.
21.Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému.