Laboratoř biologie cytoskeletu

Studujeme molekulární mechanismy organizace a regulace mikrotubulů

+ mikrotubuly, + izotypy tubulinů, + γ-tubulinové komplexy, + regulace nukleace mikrotubulů, + přenos signálů

Pavel Dráber

Vedoucí laboratoře

Pavel Dráber

Vědecká kariéra – Milníky

2020: Doktor věd, Akademie věd České republiky
od 1994: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1986-1987: Postdoktorand, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
1985: CSc. (PhD), IMG, Praha

Nové funkce jaderného a membránového γ-tubulinu

Ukázali jsme, že γ-tubulin má – vedle nukleace mikrotubulů z centrozomů – i další funkce. [pubmed] [doi]

Regulace nukleace mikrotubulů protein kinázami a fosfatázami

Zjistili jsme, že proteinové tyrozin kinázy a fosfatázy tvoří komplexy s γ-tubulinem a regulují nukleaci mikrotubulů v žírných buňkách. [pubmed] [doi]

Vliv profilinu na organizaci mikrofilament a mikrotubulů

Ukázali jsme, že profilin, regulátor aktinu, řídí nukleaci a dynamiku mikrotubulů. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině