Laboratoř biologie buněčného jádra

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky Technologická agentura České republiky 2023-2028 P. Hozák Přejít na web
Rekombinantní technologie pro medicínu Technologická agentura České republiky 2023-2027 P. Hozák Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Centrum funkční organizace buňky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-2011 P. Hozák Přejít na web
Struktura a poruchy nukleoskeletu buněčného jádra - identifikace a diagnostika. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-2011 P. Hozák Přejít na web
Funkce jaderného myosinu v genové expresi Grantová agentura České republiky 2007-2011 P. Hozák Přejít na web
Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku Akademie věd České republiky 2007-2011 P. Hozák Přejít na web
Příspěvek proteinových rodin aktinu a myosinu k dynamice a transkripci chromatinu v buněčném jádře. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-2010 P. Hozák Přejít na web
Molekulární biologie diferencující se buňky Grantová agentura České republiky 2009-2012 P. Hozák, Pa. Dráber, Pe. Dráber, J. Forejt Přejít na web
Euro-BioImaging - Research infrastructure for imaging technologies in biological and biomedical sciences 7. rámcový program EU 2010-2013 P. Hozák Přejít na web
Funkce myosinu I a jeho vazebných partnerů v buněčném jádře. Grantová agentura České republiky 2011-2015 P. Hozák Přejít na web
Vývoj kitu pro detekci mutací strukturních proteinů buňky Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011-2015 P. Hozák Přejít na web
*Multimodální holografický mikroskop Ministerstvo průmyslu a obchodu 2012-2014 P. Hozák Přejít na web
Elektronová mikroskopie Technologická agentura České republiky 2012-2019 P. Hozák Přejít na web
Nové jaderné funkce středních filament Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2014 P. Hozák Přejít na web
Příspěvek proteinových rodin aktinu a myosinu k dynamice a transkripci chromatinu v buněčném jádře Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2014 P. Hozák Přejít na web
Zajištění účasti v řídících orgánech Evropské a Světové mikroskopické společnosti (EMS, IFSM) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2014 P. Hozák Přejít na web
Actin and actin-related proteins: probing their nuclear function Human Frontier Science Program 2013-2017 P. Hozák Přejít na web
Vytváření expertní platformy fenotypických a zobrazovacích technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2015 R. Sedláček, P. Hozák Přejít na web
Podpora účasti v evropské Společnosti pro histochemii Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2015 P. Hozák Přejít na web
Fosfoinositidové kompartmenty v buněčném jádře: struktura a funkce Grantová agentura České republiky 2015-2017 P. Hozák Přejít na web
Úloha jaderné periferie a aktivního jaderného transportu pro organizaci chromatinu Grantová agentura České republiky 2015-2017 J. Fišerová Přejít na web
Role komplexů (pre)laminu A a fosfoinositidů ve vytváření mikroarchitektury buněčného jádra Grantová agentura České republiky 2016-2018 V. Filimonenko Přejít na web
Zapojení Vinkulínu / DEB-1 do chromozomální dynamiky v průběhu gametogeneze. Grantová agentura České republiky 2016-2018 P. Hozák Přejít na web
Regulace funkce chromatin-modifikujících enzymů jadernými fosfoinositidy Grantová agentura České republiky 2017-2019 P. Hozák Přejít na web
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 P. Hozák Přejít na web
Úloha periferie jádra a jaderného transportu v organizaci chromatinu Akademie věd České republiky 2018-2019 M. Maninová
Functional interactions of lipid compartments with lamin and actin-related proteins in the cell nucleus Akademie věd České republiky 2018-2019 P. Hozák
Funkce komplexů laminu A a fosfoinositidů v buněčném jádře Grantová agentura České republiky 2019-2021 P. Hozák Přejít na web
Pokročilá korelační světelná a elektronová mikroskopie jako nástroj pro studium nových jaderných struktur a jejich vlivu na genovou transkripci a globální jadernou architekturu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2022 P. Hozák Přejít na web
Nukleární fosfoinositidy organizují genovou expresi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2023 P. Hozák Přejít na web
Jaderné komplexy strukturních proteinů a fosfoinozitidů v genomu Akademie věd České republiky 2020-2022 P. Hozák

Další informace o skupině