Laboratoř biologie buněčného jádra

Snažíme se porozumět roli jaderných fosfoinositidů a jejich interaktorů v regulaci genové exprese

+ jaderné lipidy, + fosfatidylinositolfosfáty, + nukleoskelet, + transkripce, + jaderné subkompartmenty

Pavel Hozák

Vedoucí laboratoře

Pavel Hozák

Vědecká kariéra – Milníky

since 2012: Ředitel Czech-BioImaging, Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování
2007: Profesor, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
since 2006: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2001: Doktor věd, Akademie věd České republiky
1995-2005: Vedoucí výzkumné skupiny, Ústav experimentální medicíny, Akademie věd ČR, Praha

Objasnění funkce fosfoinositidů v genové expresi

Zmapovali jsme prostředí jaderných fosfoinozitidů a jejich efektorů, což nám pomohlo objasnit roli fosfoinozitidů při regulaci transkripce. [pubmed] [doi]

Identifikace role jaderného aktinu a aktin-vázajících proteinů

Charakterizovali jsme funkci několika proteinů souvisejících s aktinem v eukaryotickém jádře a určili jsme jejich roli v regulaci genové exprese. [pubmed] [doi]

Objev jaderného myozinu I a jeho zapojení do transkripce

Odhalili jsme roli jaderného myozinu I jako transkripčního faktoru pro RNA polymerázy I a II. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině