Laboratoř epigenetických regulací

Výzkum

Proměna oocytu na embryo, RNAi, miRNA, retrotranspozon piRNA

Navzdory názvu skupiny není epigenetika její hlavní oblastí výzkumu; skupina vděčí za svůj název svým počátkům, kdy ambice studovat epigenetické mechanismy byly zmařeny neúspěchem při získávání finančních prostředků na studium chromatinu během proměny savčího oocytu v embryo. V současné době se skupina zabývá studiem evoluce genů a jejich regulací, zejména posttranskripčních mechanismů, a to především v kontextu samičí zárodečné linie u myší. Občas však dochází k výpravám do jiných oblastí výzkumu a modelových systémů, jako jsou oocyty jiných savců, zygoty, spermatogeneze, soma a další. Hlavním tématem výzkumu v posledních letech byly savčí mechanismy využívající malé RNA (obr. 1). Laboratoř zkoumala jejich funkce a koexistenci v savčích zárodečných liniích a pokoušela se o adaptaci RNA interference na antivirový mechanismus in vivo. Tento výzkum stále pokračuje. Mezi další oblasti výzkumu, kterými se laboratoř v poslední době zabývá, patří exprese genů během přeměny myšího oocytu na embryo (obr. 2) a dlouhé nekódující RNA v myších oocytech a zygotách.