Laboratoř epigenetických regulací

Snažíme se pochopit mechanismy regulace genové exprese během přeměny savčího oocytu na embryo

+ proměna oocytu na embryo, + RNAi, + miRNA, + retrotranspozon piRNA

Petr Svoboda

Vedoucí laboratoře

Petr Svoboda

Vědecká kariéra – Milníky

2017: Profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
od 2007: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2003-2006: Postdoktorand, Friedrich Miescher Institute, Basilej, Švýcarsko
2003: Postdoktorand, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
1998-2022: PhD, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA

Vysvětlení evoluce RNA interference v savčích oocytech

Zjistili jsme, že k vysokému výskytu RNA interference (prostřednictvím siRNA molekul) v myších oocytech dochází vlivem aktivity specifické izoformy enzymu Dicer řízené retrotranspozonem. [pubmed] [doi]

Tvorba spermatogonií a fertilních oocytů u křečků vyžaduje piRNA

Prokázali jsme, že molekuly piRNA jsou nezbytné pro tvorbu pohlavních buněk nejen u samců křečků, ale i u samic. Toto zjištění je v kontrastu s tvorbou gametocytů u myší, kde nepřítomnost piRNA vede k neplodnosti pouze u samců. [pubmed] [doi]

Mobilní elemenenty řídí evoluci genů v zárodečných liniích savců

V rámci této studie jsme zjistili, že více než 800 LTR retrotranspozonů zprostředkovává remodelaci genů mj. v oocytech myší, lidí, křečků a skotu. Tyto LTR retrotranspozony podle našich výsledků napomáhají také přeměně oocytů na embrya aktivací genové exprese a ovlivňováním dalších buněčných mechanismů. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007