Laboratoř epigenetických regulací

Výuka

Epigenetika – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Epigenetika (MB150P85) je kurz určený pro studenty 2. ročníku magisterského studia a postgraduální studenty, kteří uvažují o vědecké kariéře v oblasti buněčné a molekulární biologie a biomedicíny. Kurz byl vytvořen podle přednášek v magisterském a PhD programu na University of Pennsylvania. Kurz je přednášen v angličtině interaktivní formou a používá původní data z oblasti epigenetiky. Zásadní důraz je kladen na syntézu znalostí a řešení problémů. Kurz pokrývá v první polovině tři hlavní epigenetické mechanismy: histonové modifikace, DNA metylaci a malé RNA molekuly. Ve druhé polovině pak tyto mechanismy integruje ve výkladu významných biologických procesů a modelů jako jsou imprinting, dosage compensation (včetně X-inaktivace), epigenetické reprogramování v životním cyklu savců a biologie kmenových buněk. V kurzu jsou podrobně rozebrány metody studia epigenetiky jako jsou chromatinová imunoprecipitace, bisulfitové sekvenování a RNAi.

Sylabus

1.Introduction
Overview of the course, basic concepts of epigenetic marks, diversity of epigenetic mechanisms and effects
2.Histone modification I
Concept of chromatin structure. Heterochromatin and euchromatin. Core histones, linker histones, replacement histones, protamines. Methods for studying chromatin.
3.Histone modification II
Histone modifications, polycomb proteins, acetylation, fosforylation and histone methylations, effects on gene expression.
4.DNA methylation I
Molecular basis of DNA methylation. CpG and non-CpG methylation. Adenosin methylation. Metods for studying DNA methylation. Bisulfite sequencing.
5.DNA methylation II
Effects of DNA methylation on gene expression, Methyl-binding proteins and mechanisms of inhibition of gene expression, distribution of DNA methylation within genes and mammalian genomes.
6.Imprinting
Concept of imprinting, mammalian imprinting. Molecular mechanisms of imprinting. Role of imprinting, Battle of the sexes.
7.X-inactivation
Principles and different strategies for dosage compensation. Control of X-inactivation in mammals.
8.Epigenetic reprogramming in the mammalian life-cycle
Integration of epigenetic modification in the mammalian life cycle. Reprogramming of gene expression during development, artificial reprogramming – the traditional view.
9.Epigenetic mechanisms found in other model systems (plants, yeasts, invertebrates …)
Selected epigenetic mechanisms controlling genome integrity and gene expression
10.RNA silencing I – molecular machines for RNA silencing
A historical introduction into RNA silencing. Post-transcriptional effects. Roles and effects of dsRNA. Proteins and complexes in RNA silencing.
11.RNA silencing II – RNAi technology
Experimental and therapeutic use. Design of RNAi experiments
12.RNA silencing III – roles of RNA silencing pathways
miRNA pathway, chromatin connection.
13.Integrated view of regulation of gene expression
Establishment and maintenance of pluripotency in ES cells and embryos

Pokroky v molekulární biologii a genetice – MPGS0034

Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.

Více informací – https://pokroky.img.cas.cz.