Laboratoř transgenních modelů nemocí

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
GetRadi - Gene Therapy of Rare Diseases Horizont Evropa 2022-2026 R. Sedláček Přejít na web
Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění Grantová agentura České republiky 2022-2024 K. Chalupský Přejít na web
SARS-Cov-2: objasnění vstupu, multiorgánového šíření a imunitní odpovědi v souvislosti s vakcinací a reinfekcí Grantová agentura České republiky 2022-2025 R. Sedláček Přejít na web
Geneticky upravené cytotoxické T lymfocyty pro léčbu akutní myeloidní leukemie Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 R. Sedláček Přejít na web
Mitochondriální funkce je důležitá pro tvorbu nádorů jater a pro jejich regeneraci Ministerstvo zdravotnictví 2022-2025 J. Procházka Přejít na web
Genová a přesná terapie – nová naděje v léčbě lidských chorob Akademie věd České republiky 2022-2026 R. Sedláček Přejít na web
Pokročilá editace genomu: Extracelulární vezikuly v modelování nemocí a vývoji myších modelů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 R. Sedláček Přejít na web
Systémová omicsová analýza signálních drah kyseliny retinové ve vývoji obratlovců Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2027 B. Mrázková Přejít na web
Metabolický zvrat u regenerace jater Grantová agentura České republiky 2023-2025 R. Sedláček Přejít na web
Nové terapeutické postupy v léčbě achondroplazie Ministerstvo zdravotnictví 2023-2026 J. Procházka Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Myší modely ke studiu biologické funkce nových proteázových inhibitorů typu Kazal LEKTI-2 a LEKTI-3 Grantová agentura České republiky 2008-2010 R. Sedláček Přejít na web
Výzkum patologické role metaloproteináz v játrech s pomocí transgeních myší s regulovatelnou expresí transgenů Akademie věd České republiky 2008-2012 R. Sedláček Přejít na web
Vliv jaterně-specifické delece ADAM10, proteázy uvolňující růstové faktory, na vývoj a patologii jater Grantová agentura České republiky 2010-2013 R. Sedláček Přejít na web
Vytváření myších modelů k cílenému ovlivňování hvězdicových buněk a myofibroblastů v játrech Grantová agentura České republiky 2010-2013 R. Sedláček Přejít na web
Vytváření expertního týmu centra fenogenomiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-2014 R. Sedláček Přejít na web
Funkce metaloproteináz v epitelu tlustého střeva: jejich úloha ve vývoji experimentální kolotidy a rakoviny tlustého střeva Grantová agentura České republiky 2011-2014 R. Sedláček Přejít na web
Coordinating the cooperation of the ESFRI project Infrafrontier with the International Phenotyping Consortium (IMPC) 7. rámcový program EU 2011-2014 R. Sedláček Přejít na web
Tvorba centra transgennich technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 R. Sedláček, V. Kořínek, Z. Kozmík Přejít na web
České centrum INFRAFRONTIER - The European infrastructure for phenotyping and archiving of model mammalian genomes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2012 RS. Sedláček Přejít na web
Analýza genů Pin1 a CRMP2A a jejich vlivu na růst, větvení a regeneraci axonů in vitro a in vivo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2016 M. Balaštík Přejít na web
Infrafrontier-CZ/České centrum fenogenomiky jako národní centrum „Evropské infrastruktury pro fenotypizaci a archivaci modelových savčích genomů“: Integrace českého národního centra do mezinárodní sítě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 R. Sedláček Přejít na web
Strukturně- funkční analýza interakce mezi kalmodulinem a plektinem 1a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2014 M. Gregor Přejít na web
Eliminace senescentních buněk v terapii zbytkové nádorové choroby Ministerstvo zdravotnictví 2013-2015 M. Reiniš Přejít na web
Nová technologie korekce mutací u monogenetických onemocnění pomocí cílené opravy specifickými nukleázami Ministerstvo zdravotnictví 2013-2015 R. Sedláček Přejít na web
Vývoj nových metod pro sledování genotoxických vlivů životního prostředí a mutagenity farmaceuticky využitelných látek. Technologická agentura České republiky 2013-2016 R. Sedláček Přejít na web
Vytváření expertní platformy fenotypických a zobrazovacích technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-2015 R. Sedláček, P. Hozák Přejít na web
Reaktivita plicních cév při plicní hypertenzi Grantová agentura České republiky 2013-2017 K. Chalupský Přejít na web
Role of CRMP2 and Pin1 in the pathogenesis of Alzheimers disease 7. rámcový program EU 2013-2017 M. Balaštík Přejít na web
Development of mouse mutant resources for functional analyses of human diseases - Enhancing the translation of research into innovation 7. rámcový program EU 2013-2016 R. Sedláček Přejít na web
Využití nových kmenů myší pro výzkum regulační úlohy NK buněk v rozvoji a terapii nádorů Grantová agentura České republiky 2014-2016 M. Indrová Přejít na web
Identifikace nových kauzativních genů pomocí funkčních studií u vybraných mendelovských chorob Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2014-2016 R. Sedláček Přejít na web
Regulace heterochromatického silencingu genů Grantová agentura České republiky 2015-2017 K. Chawengsaksophak Přejít na web
DNA demethylace v signální dráze IFNγ moduluje růst nádorů a interakce nádorových buněk s imunitním systémem Grantová agentura České republiky 2015-2017 M. Reiniš Přejít na web
České centrum pro fenogenomiku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-2019 R. Sedláček Přejít na web
BIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-2020 R. Sedláček Přejít na web
Adikce na oxidativní fosforylaci jako nová vlastnost nádorových onemocnění a její využití pro vývoj nových účinných protirakovinných postupů Ministerstvo zdravotnictví 2017-2020 R. Sedláček Přejít na web
Úloha NME7 v inzulínové rezistenci a souvisejících poruchách metabolismu Grantová agentura České republiky 2017-2019 L. Šedová Přejít na web
Úloha G-proteinového signalingu ve funkci CX3CR1 chemokinového receptoru Akademie věd České republiky 2017-2018 R. Sedláček
Upgrade Českého centra fenogenomiky: vývoj k medicínským a systémovým aplikacím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 R. Sedláček Přejít na web
Improving genome editing efficiency Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2017-2021 R. Sedláček Přejít na web
Role transkripčního faktoru ATF2 při vývoji a homeostázi tlustého střeva a jeho zapojení do vývoje kolorektálního karcinomu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2021 J. Procházka Přejít na web
Výzkum biologické úlohy ZNF644 pro editování aktivity metylačního komplexu G9a/GLP Grantová agentura České republiky 2019-2021 R. Sedláček Přejít na web
Precision Pathobiology for Disease Models Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2021 R. Sedláček

Další informace o skupině