Servis pro pracoviště nakládající se zdroji ionizujícího záření

Stanislav Pavelka

Vedoucí pracoviště

Stanislav Pavelka
MístoIMG – budova CH, zadní vchod, přízemí, místnost 1.26
KontaktE-mail: stanislav.pavelka@img.cas.cz
Tel.: 770 163 119 (denně 6-17 h)

Servis poskytuje již po dvě desetiletí služby pokrývající potřeby všech uživatelů zdrojů ionizujícího záření na ústavu. Členové vědeckých skupin na IMG běžně využívají dva zásadně odlišné typy zdrojů ionizujícího záření, vyžadující různé metodologické přístupy a přístroje, zajišťované tímto servisním pracovištěm:

  • otevřené radionuklidové zářiče, převážně ve formě radioaktivně značených organických sloučenin, pro biochemický a farmakologický výzkum metabolismu;
  • generátory RTG záření ve formě kompaktních skříňových RTG ozařovačů biologických materiálů, k regulovanému RTG ozařování malých laboratorních zvířat (myší) a vzorků buněčných kultur.

Pro uživatele provádějící standardní regulované RTG ozařování vzorků biologických materiálů je servisní pracoviště vybaveno snadno ovladatelným, kompaktním ozařovacím zařízením X-RAD 225 XL Biological Irradiator.

Kvalifikovaní pracovníci – uživatelé proškolení vedoucím servisního pracoviště – mohou tento přístroj používat samostatně (po předchozí rezervaci v systému Calpendo) a bez časového omezení za specifikovaných podmínek (viz dokument Pravidla a ceník).

Pro ředitele ústavu působí servisní pracoviště jako prostředník mezi ústavem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), který vyžaduje soustavnou, každoroční aktualizaci dokumentace týkající se podmínek na všech pracovištích nakládajících se zdroji ionizujícího záření v rámci ústavu (v souladu s ustanoveními Atomového zákona č. 263/2016 Sb.).

Dokumenty

Pracovníci

Vedoucídoc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.
Zástupce vedoucíhoVadym Sulimenko, Ph.D.

Galerie

Publikace

Další informace o skupině