Laboratoř buněčné a vývojové biologie

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenem Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Láníková Přejít na web
Národní ústav pro výzkum rakoviny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2022-2025 V. Kořínek Přejít na web
Úloha odpovědi na poškozenou DNA v ochraně před maligní progresí preleukemických stavů některých myeloproliferativních a myelodysplastických neoplázií Grantová agentura České republiky 2024-2026 L. Láníková Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Kompletní analýza chromatinové struktury genomu pro diagnostiku a terapii rakoviny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-2011 V. Kořínek Přejít na web
Úloha tumorových supresorů v signální dráze Wnt Grantová agentura České republiky 2007-2010 V. Kořínek Přejít na web
Bakterie v etiologii, prevenci a terapii experimentálně vyvolaných střevních zánětů a kolorektálního karcinomu Grantová agentura České republiky 2011-2014 V. Kořínek Přejít na web
Úloha signální dráhy Wnt při obnově a nádorové transformaci buněk střevního epitelu Grantová agentura České republiky 2011-2014 V. Kořínek Přejít na web
Biologická funkce nádorového supresoru HIC1 Grantová agentura České republiky 2012-2015 V. Kořínek Přejít na web
Tvorba centra transgennich technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 R. Sedláček, V. Kořínek, Z. Kozmík Přejít na web
Vývoj nových chemických sloučenin využitelných v protinádorové terapii a regenerativní medicíně Ministerstvo průmyslu a obchodu 2012-2015 P. Bartůněk, V. Kořínek Přejít na web
Molekulární mechanismy regulující diferenciaci střevních kmenových buněk Grantová agentura České republiky 2014-2016 V. Kořínek Přejít na web
Biomodely pro zdraví - Centrum modelových organismů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2019 P. Bartůněk, J. Hejnar, O. Horvath, V. Kořínek, Z. Kozmik, D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Molekulární patofyziologie vybraných poruch erytropoézy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2017 L. Láníková Přejít na web
Molekulární základy klonální heterogenity a progrese polycytémie vera Grantová agentura České republiky 2015-2017 L. Láníková Přejít na web
Signalizace Wnt – nové komponenty a regulační mechanismy Grantová agentura České republiky 2015-2017 V. Kořínek Přejít na web
Mechanismy ovlivnění střevního zánětu a kolorektálního karcinomu mikroby a dietou Grantová agentura České republiky 2016-2018 V. Kořínek Přejít na web
Genetické predispozice k myeloproliferativním onemocnění v JAK/STAT dráze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2021 L. Láníková Přejít na web
Iniciace a progrese myeloproliferativních onemocnění – role patologické aktivace JAK2 v signální dráze erytropoetinového receptoru Grantová agentura České republiky 2017-2019 L. Láníková Přejít na web
Klíčové signální dráhy regulující proliferaci a diferenciaci NG2 gliových buněk v poškozené nevové tkáni mozku Grantová agentura České republiky 2017-2019 V. Kořínek Přejít na web
Alternativní signalizace kanonických komponent dráhy Wnt Grantová agentura České republiky 2018-2020 V. Kořínek Přejít na web
Ligandy Wnt a buňky produkující tyto ligandy při obnově střevního epitelu, jeho regeneraci a v nádorech tlustého střeva mimo mutaci indukující nádor Grantová agentura České republiky 2018-2020 T. Valenta Přejít na web
Buněčná a molekulárně-genetická charakterizace vybraných vrozených poruch erytropoézy Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 L. Láníková Přejít na web
Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogenezi Grantová agentura České republiky 2019-2021 V. Kořínek Přejít na web
Mechanismy vzniku časných stádií střevních nádorů a regenerace střevního epitelu Akademie věd České republiky 2020-2022 M. Šťastná
Charakterizace časných stádií intestinálních nádorů vyvolaných nefyziologickou aktivací signalizace Wnt Grantová agentura České republiky 2020-2022 V. Kořínek Přejít na web
Proměny mikroprostředí ovlivňujícího epitelové kmenové buňky v průběhu vývoje a regenerace střeva Grantová agentura České republiky 2021-2023 T. Valenta Přejít na web
Role signalizace Wnt/β-katenin v neurogenezi a gliogenezi vyvolané ischemickým poškozením mozku - analýza na úrovni jednotlivých buněk Grantová agentura České republiky 2021-2023 V. Kořínek Přejít na web

Další informace o skupině