Laboratoř buněčné motility

Zkoumáme procesy vzniku eukaryotického bičíku a řasinek

+ bičík/řasinka, + axonéma, + mikrotubulární cytoskelet, + paraziti ze skupiny Kinetoplastida, + savčí buňky, + pokročilá světelná a elektronová mikroskopie

Vladimír Varga

Vedoucí laboratoře

Vladimír Varga

Vědecká kariéra – Milníky

od 2016: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2010-2015: Postdoktorand, Sir William Dunn School of Pathology, Oxford, Velká Británie
2008: PhD, Technical University & MPI-CBG, Drážďany, Německo

Identifikace proteinových složek struktur na špičce bičíku trypanozomy

Vyvinuli jsme biochemický přístup, který usnadňuje identifikaci proteinových složek struktur konce bičíku trypanozom, jako je flagella connector a axonemal capping structure. Na základě lokalizačních a funkčních studií jsme získali podrobný model struktury flagella connector, fascinujícího mobilního membránového spojení dvou bičíků jedné buňky. Díky této studii je flagella connector nejlépe pochopenou strukturou konce bičíku. [pubmed] [doi]

Využití expanzní mikroskopie při studiu cytoskeletu kinetoplastidních parazitů

Zobrazili jsme buňky prvoků Trypanosoma brucei a Leishmania major použitím expanzní mikroskopie, která funguje na principu fyzické expanze vzorků. Tento super-rezoluční přístup jsme optimalizovali pro studium cytoskeletálních struktur těchto důležitých parazitů. Ukázali jsme, že expanzní mikroskopie je velmi robustní metoda, která umožňuje rychlou lokalizaci proteinů v celém buněčném objemu při vysokém rozlišení. [pubmed] [doi]

Rychlý přístup umožňující nadměrnou expresi proteinů prvoka Trypanosoma brucei z endogenních lokusů

Vyvinuli jsme přístup, který umožňuje značení proteinů v endogenních lokusech a jejich současnou indukovatelnou nadměrnou expresi. Díky tomu je možné snadno připravit buněčné linie s nadměrnou expresí bez nutnosti molekulárního klonování, což je obtížné zejména v případě velkých proteinů či proteinů obsahujících repetitivní úseky. Přístup jsme ověřili pro řadu cytoskeletálních proteinů a prokázali jsme, že lze dosáhnout nadměrné exprese proteinů o velikosti až 500 kDa a populace buněk mohou sloužit jako vynikající zdroj pro purifikaci těchto overexprimovaných proteinů. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016