Laboratoř buněčné motility

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Nutriční stress jako spouštěč buněčné diferenciace procyclické formy Trypanosoma brucei Grantová agentura České republiky 2023-2025 V. Varga Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Výzkum mikrotubulárního cytoskeletu eukaryotické buňky Akademie věd České republiky 2016-2021 V. Varga
Identifikace a charakterizace proteinů koncové domény eukaryotického bičíku Grantová agentura České republiky 2016-2018 V. Varga Přejít na web
Construction of the eukaryotic flagellum Evropská organizace pro molekulární biologii 2017-2021 V. Varga
Solid Immersion Lens Microscopy to Study Cilia Assembly Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2021 L. Štěpánek Přejít na web
Použití kryo-elektronové tomografie k porozumění funkce koncové domény řasinek Grantová agentura České republiky 2020-2022 V. Varga Přejít na web