Laboratoř transkripční regulace

Zkoumáme molekulární mechanismy vývoje a evoluce živočichů

+ vývoj, + evoluce, + genová regulace, + transkripční faktory, + oko

Zbyněk Kozmik

Vedoucí laboratoře

Zbyněk Kozmik

Vědecká kariéra – Milníky

2000-2003: Výzkumný pracovník, National Eye Institute, NIH, Bethesda, USA
2000: Hostující výzkumný pracovník, EMBL, Heidelberg, Německo
od 1996: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1991-1996: Postdoktorand a výzkumný pracovník, Institute of Molecular Pathology, Vídeň, Rakousko
1990: CSc. (PhD), IMG, Praha

Řízení vývoje oka u myši geny Pax6 a Meis

Ukázali jsme klíčovou roli transkripčních faktorů Pax6 a Meis ve vývoji čočky a sítnice. [pubmed] [doi]

Evoluce oka: pohled od bezobratlých

Naše molekulární analýza frontálního oka kopinatce poskytla zásadní vhled do evolučního původu očí obratlovců. [pubmed] [doi]

Vývoj tělesného plánu obratlovců

Naše studie odhalila vysokou evoluční konzervaci molekulárních mechanismů, které určují vznik organizátoru gastrulace v linii strunatců. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině