Laboratoř transkripční regulace

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Evoluční historie mezodermu laterální ploténky obratlovců: vhled ze studia bazálního strunatce kopinatce Grantová agentura České republiky 2023-2025 Z. Kozmik Přejít na web
Buněčně autonomní a buněčně neautonomní mechanismy indukce čočky Grantová agentura České republiky 2024-2026 Z. Kozmik Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Vývojová genetika kopinatce: nástroj k porozumění evolučního původu obratlovců Akademie věd České republiky 2006-2010 Z. Kozmik Přejít na web
Molekulární podstata kanonické signální dráhy Wnt v embryonálním vývoji oka a mozku Grantová agentura České republiky 2008-2010 Z. Kozmik Přejít na web
Mezibuněčná signalizace ve vývoji organismu a vzniku onemocnění Grantová agentura České republiky 2009-2012 Z. Kozmik Přejít na web
Význam genů Pax v evoluci oka Akademie věd České republiky 2009-2013 Z. Kozmik Přejít na web
Evoluční původ fotoreceptorových buněk z pohledu regulačních sítí Grantová agentura České republiky 2010-2014 Z. Kozmík Přejít na web
Rekonstrukce fotoreceptorových buněk v urbilateriích - srovnávací studie kopinatce a kroužkovce Grantová agentura České republiky 2010-2013 Z. Kozmik Přejít na web
Genetika vývoje savčího oka Grantová agentura České republiky 2011-2014 Z. Kozmik Přejít na web
Úloha transkripčních faktorů Tcf při navození buněčné pluripotence a během neurogeneze Grantová agentura České republiky 2012-2015 O. Machoň Přejít na web
Tvorba centra transgennich technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 R. Sedláček, V. Kořínek, Z. Kozmík Přejít na web
Genetická regulace zárodečného vývoje mozku a oka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2016 O. Machoň Přejít na web
Role alternativního sestřihu mRNA v evoluci stavby těla obratlovců Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-2015 Z. Kozmik Přejít na web
Role Pituitary homeobox genu v anteriorní specifikaci a levo-pravé asymetrii u zástupce bazálních strunatců, kopinatce Grantová agentura České republiky 2014-2016 V. Soukup Přejít na web
Regulace levopravé asymetrie těla na přechodu bezobratlí - obratlovci Akademie věd České republiky 2014-2016 V. Soukup
Biomodely pro zdraví - Centrum modelových organismů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-2019 P. Bartůněk, J. Hejnar, O. Horvath, V. Kořínek, Z. Kozmik, D. Staněk, P. Svoboda Přejít na web
Funkce genu Pax6 ve vývoji oka Grantová agentura České republiky 2015-2017 Z. Kozmík Přejít na web
Rekonstrukce organizátoru gastrulace u společného předka strunatců: role signalizace Wnt/beta-katenin Grantová agentura České republiky 2015-2017 I. Kozmíková Přejít na web
Evoluce oka: vhled z vývoje fotoreceptorů bezobratlých Grantová agentura České republiky 2017-2019 Z. Kozmik Přejít na web
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-2020 P. Hozák Přejít na web
Studium úlohy transkripčních faktorů rodiny Meis během vývoje buněk neurální lišty Grantová agentura České republiky 2018-2020 Z. Kozmik Přejít na web
Genetická, transkriptomická a molekulární charakterizace fotoreceptorů u bazálního strunatce kopinatce Grantová agentura České republiky 2020-2022 Z. Kozmik Přejít na web
Role transkripčních faktorů ve vývoji očí: vhled z genetiky, transkriptomiky a regulačních krajin Grantová agentura České republiky 2021-2023 Z. Kozmik Přejít na web

Další informace o skupině