Laboratoř vývoje tkání a nádorů

Odhalujeme buněčné, molekulární a biofyzikální mechanismy, které řídí vývoj orgánů a jejichž deregulace vede ke vzniku nádorů

+ mikroprostředí, + mezibuněčná komunikace, + epitelovo-stromální interakce, + mechanické síly, + morfogeneze epitelu, + funkční heterogenita, + organoidy

Zuzana Sumbalová Koledová

Vedoucí laboratoře

Zuzana Sumbalová Koledová

Vědecká kariéra – Milníky

od 2024: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2021-2023: Vedoucí výzkumné skupiny, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2013-2021: Postdoktorandka a výzkumná pracovnice, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2011-2013: Postdoktorandka, University of Manchester, Velká Británie
2010: PhD, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Fibroblasty indukované větvení epitelu mléčné žlázy vyžaduje kontraktilitu fibroblastů

Na organoidovém modelu jsme prokázali, že kontraktilita fibroblastů a přímý kontakt mezi fibroblasty a epitelem jsou klíčové pro větvení organoidů. Naše výsledky obohacují repertoár mechanismů, kterými jsou stromální buňky schopné ovlivňovat tvarování epitelu. [doi]

Vytvoření mléka in vitro

Vyvinuli jsme metodu pro produkci mléka v buněčné kultuře – v organoidech mléčné žlázy. Tento přístup umožňuje nejen studovat procesy laktace a involuce in vitro, ale má i silný biotechnologický potenciál pro produkci mléka bez potřeby chovu hospodářských zvířat. [pubmed] [doi]

Větvící morfogeneze epitelu mléčné žlázy je regulována stromální aktivitou EGFR-SPRY1

Zjistili jsme, že fibroblasty regulují morfogenezi epitelu mléčné žlázy mnohými mechanismy, včetně remodelace extracelulární matrix a produkce růstových faktorů pro epitel. Odhalili jsme, že tyto mechanismy jsou regulovány signalizací EGFR, jejíž negativním modulátorem je SPRY1. [pubmed] [doi]

Další informace o skupině