Laboratoř mechanismů vývoje pohlavních buněk

Lidé

Výzkumná skupina Zdeňka Trachtulce
Vedoucí Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.
Zástupce vedoucího RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D.
Postdoktorandka Ing. Lucie Tůmová, Ph.D.
Laboratorní technička Eliška Armerová

Další informace o skupině