Oddělení mechanismů vývoje pohlavních buněk

Lidé

Výzkumná skupina Zdeňka Trachtulce
Vedoucí Ing. Zdeněk Trachtulec, Ph.D.
Zástupce vedoucího RNDr. Ondřej Mihola, Ph.D.
Postdoktorandka Ing. Lucie Tůmová, Ph.D.
Laborantka Valentina Kateřina Menclová
Laboratorní technička Eliška Armerová
Administrativní pracovnice Mgr. Hana Freislebenová

Další informace o skupině