Laboratoř mechanismů vývoje pohlavních buněk

Granty

Probíhající granty

Nic nebylo nalezeno.

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Poddruhově specifická funkce meiotických genů v myší gametogenezi Grantová agentura České republiky 2014-2016 O. Mihola Přejít na web
Kontrola umístění dvouřetězcových zlomů DNA v meióze laboratorního potkana Grantová agentura České republiky 2016-2018 Z. Trachtulec Přejít na web
Vliv variace počtu kopií DNA na fertilitu myši domácí Grantová agentura České republiky 2016-2018 O. Mihola Přejít na web
Kontrola kvality spermií meiotickou histon-methyltransferasou PRDM9 Grantová agentura České republiky 2019-2021 Z. Trachtulec Přejít na web

Další informace o skupině