Oddělení biologie RNA

 

Výzkumná témata

Sestřih RNA splicing, sestřihový komplex, alternativní sestřih, retinitis pigmentosa, struktura buněčného jádra. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007

 

 

Laboratoř se zabývá objasňováním mechanismů sestřihu velmi dlouhých molekul RNA (tzv. pre-mRNA) vzniklých přepisem genů. Aby mohla být tato sekvence dále přeložena do sekvence aminokyselin v bílkovinách, musí být pre-mRNA zkráceny („sestříhány“). Vystřihnuty jsou introny – nekódující, často rozsáhlé oblasti, o jejichž funkci toho dodnes není mnoho známo. Vystřihnuty však mohou být i některé kódující sekvence, takže z jednoho genu může vzniknout několik různých mRNA (alternativní sesřih) a tudíž i několik různých bílkovin, čímž se výrazně rozšiřují kódující možnosti lidského genomu. Ačkoliv se v polední době ukazuje, že alternativní sestřih je pro vývoj člověka zcela zásadní, o jeho pravidlech toho stále příliš nevíme. Sestřih pre-mRNA probíhá v buněčném jádře za účasti velkého komplexu složeného ze stovek bílkovin. Po každém sestřihu pre-mRNA se tento sestřihový komplex rozpadá a buňka ho musí znovu recyklovat. Jednou z otázek, které laboratoř v současné době řeší, je zjistit, jak a kde jsou v buněčném jádře tyto obrovské sestřihové komplexy skládány a jak je jejich obnovení po sestřihu regulováno. Mutace v některých základních stavebních bílkovinách sestřihového komplexu způsobují dědičné onemocnění oka (retinitis pigmentosa) a jedním z našich cílů je odhalit, jak tyto mutace ovlivňují formování sestřihového komplexu a přispět tak k objasnění vzniku této choroby.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 10. červenec 2020