Grantové projekty

Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES

EXCELES loga
Číslo projektu:LX22NPO5102
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace:Univerzita Karlova
Celkové způsobilé výdaje:1 619 923 000,- Kč
Realizace projektu:2022-2025
Web:www.nuvr.cz

Národní ústav pro výzkum rakoviny (NÚVR)

Cílem projektu je vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících výzkum v oblasti onkologie, která bude mít podobu tzv. „Národního ústavu“. Důvodem vzniku této autority je ten, že výzkum v oblasti onkologie není, na rozdíl od klinicky orientovaných Komplexních onkologických center, v současné době nijak koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích. Onkologický výzkum se tímto stane mnohem více koordinovatelný, strategičtější a efektivnější na národní i mezinárodní úrovni. Síť spolupracujících pracovišť bude složena ze tří Uzlů (Uzel Praha – koordinátor, Uzel Brno, Uzel Olomouc), které budou svým dopadem pokrývat celou Českou republiku. Programy Národního ústavu pro výzkum rakoviny, jsou následující: 1. Molekulární podstata nádorových chorob a molekulární cíle; 2. Výzkum a vývoj protinádorových léčiv a terapeutických postupů; 3. Biomarkery nádorových nemocí a diagnostika nádorových chorob; 4. Výzkum časná detekce a prevence nádorů; 5. Translační onkologie: ověřovací klinické studie typu proof-of-concept.

Číslo projektu:LX22NPO5103
Poskytovatel:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce dotace:Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Celkové způsobilé výdaje:1 484 609 000,- Kč
Realizace projektu:2022-2025
Web:www.nivb.cz

Národní institut virologie a bakteriologie (NIVB)

Projekt si klade za cíl ustanovit celostátní síť spolupracujících výzkumných týmů, které mají v současnosti programy ve virologii, bakteriologii a infekčních nemocech. Smyslem projektu je koordinovat základní výzkum v těchto oborech, podněcovat mezioborovou spolupráci a spojovat úsilí při vyhledávání nových cílů terapeutické intervence. S ohledem na design nových léčiv jako ultimátní cíl projektu, budou se jednotlivé týmy soustředit na tři základní programy, 1. interakce virů (nebo bakterií) s hostitelskou buňkou, 2. antivirová (antibakteriální) imunita, a 3. vývoj nových léčiv. Síť spolupracujících týmů je vytvořena z různých institucí: Masarykova univerzita/CEITEC, Akademie věd České republiky (ÚOCHB, ÚMG, MBÚ, Biocentrum) a Karlova univerzita. Za ÚMG se projektu účastní dva týmy (J. Hejnar a O. Štěpánek), které spadají do programů 1 a 2. Hlavními zájmy těchto týmů jsou retrovirové receptory a vstup virů do buňky, syncytiny a mechanismy vrozené protivirové imunity u slepic a mechanismy a diversita T buněčné imunitní odpovědi.