Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Preklinické testování potenciálních léčiv Akademie věd České republiky 2017-2023 K. Chalupský, R. Sedláček, Š. Suchanová Přejít na web
Towards enduring mouse resources and services advancing research into human health and disease Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2017-2022 R. Sedláček Přejít na web
STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie Ministerstvo zdravotnictví 2018-2022 M. Reiniš Přejít na web
Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organismu podporujícího růst a šíření nádoru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-2023 M. Kolář Přejít na web
Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2023 P. Bartůněk Přejít na web
Buněčná a molekulárně-genetická charakterizace vybraných vrozených poruch erytropoézy Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 L. Láníková Přejít na web
Genetický základ klinického obrazu a závažnosti klíšťové encefalitidy Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 M. Lipoldová Přejít na web
Klasifikace variant nejasného významu v genu chek2 a fenotypová charakterizace nádorových onemocnění u nosičů patogenních variant Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 L. Macůrek Přejít na web
Molekulární podstata formování jaderné struktury Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2022 D. Staněk Přejít na web
Využití nádorového tropismu kmenových buněk pro fototermální terapii glioblastomu zlatými nanočásticemi - preklinická studie. Ministerstvo zdravotnictví 2019-2022 J. Bártek Přejít na web
Pokročilá korelační světelná a elektronová mikroskopie jako nástroj pro studium nových jaderných struktur a jejich vlivu na genovou transkripci a globální jadernou architekturu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2022 P. Hozák Přejít na web
Praemium Academiae Akademie věd České republiky 2019-2024 J. Hejnar
Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2022 P. Bartůněk Přejít na web
Functional Diversity of T Cells Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2023 O. Štěpánek Přejít na web
Providing an open collaborative space for digital biology in Europe Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2022 P. Bartůněk, R. Sedláček Přejít na web
Role proteinu CMTM4 v signalizaci přes IL17-receptor Grantová agentura České republiky 2020-2022 P. Dráber
Účinky chronického zánětu na hematopoetické kmenové buňky a vývoj leukémie Grantová agentura České republiky 2020-2022 M. Alberich Jorda Přejít na web
Mechanismy vzniku časných stádií střevních nádorů a regenerace střevního epitelu Akademie věd České republiky 2020-2022 M. Šťastná
Molecular basis of human enhanceropathies Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2020-2023 M. Alberich Jorda Přejít na web
Nukleární fosfoinositidy organizují genovou expresi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2023 P. Hozák Přejít na web