Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Preklinické testování potenciálních léčiv Akademie věd České republiky 2017-2023 K. Chalupský, R. Sedláček, Š. Suchanová Přejít na web
Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí v organismu podporujícího růst a šíření nádoru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-2023 M. Kolář Přejít na web
Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2023 P. Bartůněk Přejít na web
Providing an open collaborative space for digital biology in Europe Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2023 P. Bartůněk, R. Sedláček Přejít na web
Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-2023 P. Bartůněk Přejít na web
Praemium Academiae Akademie věd České republiky 2019-2024 J. Hejnar
Functional Diversity of T Cells Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2019-2023 O. Štěpánek Přejít na web
Molecular basis of human enhanceropathies Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2020-2024 M. Alberich Jorda Přejít na web
Chromozom specifický pro germinální linii pěvců: porozumění jeho vzniku, funkci a roli v evoluci Grantová agentura České republiky 2020-2023 J. Pačes Přejít na web
Nukleární fosfoinositidy organizují genovou expresi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-2023 P. Hozák Přejít na web
Nalezení chybějících genetických komponent a chemických regulátorů signalizace juvenilního hormonu Grantová agentura České republiky 2020-2024 D. Sedlák Přejít na web
Revival RNAi in vivo v savčím modelu Grantová agentura České republiky 2020-2024 P. Svoboda Přejít na web
Bioinformatické zpracováni NGS dat a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR - II Ministerstvo zdravotnictví 2020-2023 L. Macůrek Přejít na web
Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenem Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Láníková
Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 J. Bártek
Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Čermák
Asexualitou k polyploidii: evoluce klonálních genomů a jejich interakce s prostředím Grantová agentura České republiky 2021-2023 J. Pačes Přejít na web
Cílená modulace mechanických vlastností a mechanotransdukce v hepatocelulárním karcinomu Grantová agentura České republiky 2021-2023 M. Gregor Přejít na web
Chybná regulace signálních drah v TNF-zprostředkované autoimunitě Grantová agentura České republiky 2021-2023 O. Štěpánek Přejít na web
Identifikace a charakterizace proteinů zahrnutých v metabolismu G-kvadruplexů a R-smyček a jejich vztah k replikaci DNA Grantová agentura České republiky 2021-2025 J. Dobrovolná Přejít na web