Grantové projekty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Praemium Academiae Akademie věd České republiky 2019-2024 J. Hejnar
Molecular basis of human enhanceropathies Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2020-2024 M. Alberich Jorda Přejít na web
Nalezení chybějících genetických komponent a chemických regulátorů signalizace juvenilního hormonu Grantová agentura České republiky 2020-2024 D. Sedlák Přejít na web
Revival RNAi in vivo v savčím modelu Grantová agentura České republiky 2020-2024 P. Svoboda Přejít na web
Germinální, slabě aktivující JAK2 varianty predisponující k myeloidním malignitám: kooperace s dominantním onkogenem Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Láníková Přejít na web
Strategie antivirové léčby glioblastomu: Hodnoceni klinické odpovědi a studie biomarkerů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 J. Bártek Přejít na web
Výzkum klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 L. Čermák Přejít na web
Identifikace a charakterizace proteinů zahrnutých v metabolismu G-kvadruplexů a R-smyček a jejich vztah k replikaci DNA Grantová agentura České republiky 2021-2025 J. Dobrovolná Přejít na web
Souhra mezi regulacemi buněčného cyklu a ciliogeneze Grantová agentura České republiky 2021-2024 M. Huranová Přejít na web
Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů Ministerstvo zdravotnictví 2021-2024 M. Gregor Přejít na web
Virologie a antivirová terapie Akademie věd České republiky 2021-2025 J. Hejnar, R. Sedláček Přejít na web
Algae4IBD – z přírody až k lůžku - bioaktivní látky založené na řasách pro prevenci a léčbu zánětů, bolesti a IBD Rámcový program EU pro výzkum a inovace 2021-2025 D. Sedlák Přejít na web
GetRadi - Gene Therapy of Rare Diseases Horizont Evropa 2022-2026 R. Sedláček Přejít na web
ISIDORe - Integrated Services for Infectious Diseases Outbreak Research Horizont Evropa 2022-2025 P. Bartůněk, P. Hozák, R. Sedláček Přejít na web
Jak bezlepková dieta vede k prevenci diabetu 1. typu? Grantová agentura České republiky 2022-2024 O. Štěpánek Přejít na web
Mechanismus cílení somatických hypermutací v genomu B lymfocytů Grantová agentura České republiky 2022-2024 F. Šenigl Přejít na web
Metabolismus ADP-ribózy a jeho role v neurologických onemocněních Grantová agentura České republiky 2022-2024 H. Hanzlíková Přejít na web
Molekulární mechanismy podílející se na reaktivaci replikačních vidlic zastavených kotranskripčními R-smyčkami Grantová agentura České republiky 2022-2024 P. Janščák Přejít na web
Molekulární mechanizmy T-lymfocytární paměti Grantová agentura České republiky 2022-2024 O. Štěpánek Přejít na web
Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění Grantová agentura České republiky 2022-2024 K. Chalupský Přejít na web