Oddělení adaptivní imunity

 

Výzkum naší laboratoře se zaměřuje na pochopení mechanizmů, které formují vývoj a funkci adaptivního imunitního systému. Zaměřujeme se na molekulární a buněčné děje vedoucí k imunologické toleranci, jejichž selhání může vést ke vzniku autoimunitních onemocnění, kterými trpí více než 5% populace rozvinutého světa. Naším další cílem je porozumět tomu, jakým způsobem imunitní systém vyvažuje imunologickou toleranci na jedné straně a zároveň efektivní imunitní odpověď proti patogenům na straně druhé. Hlavním objektem našeho výzkumu jsou T lymfocyty a jejich konkrétní subtypy. Studujeme zejména, jak signalizace prostřednitvím tzv. T-buněčného receptoru reguluje „osudová rozhodnutí“ T lymfocytů během jejich vývoje, zrání, homeostáze i při zánětu.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 22. leden 2019