Odkazy

Mezinárodní vědecké instituce a databáze

NCBI (Genbank, Entrez, PubMedline etc.)
SwissProt – ExPASy Proteomics Server
FEBS – Federation of European Biochemical Societies
IUBMB – International Union of Biochemistry and Molecular Biology
EMBO – European Molecular Biology Organization
EMBL – European Molecular Biology Laboratory
EMBL outstation in UK
European Federation of Immunological Societies
International Union of Immunological Societies
European Life Sciences Organization
HHMI – Howard Hughes Medical Institute
Wellcome Trust
NIH – National Institutes of Health
European Microscopy Society
Biotechnology
EU Research & Innovations

České vědecké instituce

Akademie věd České republiky Areal AV Krc
Biotechnologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav experimentální medicíny AV ČR – pouze anglicky
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Postgraduální doktorské studium biomedicíny
Středisko vědeckých informací FGÚ, areál Krč
Technologické centrum AV ČR
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická

Vědecké společnosti

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
Československá mikroskopická společnost
Rada vědeckých společností České republiky

Ostatní vědecké instituce

Americké vědecké informační středisko
Czech Liaison Office for Research and Development (CZELO)
Učená společnost České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – “Výzkum a vývoj”
Rada pro výzkum a vývoj
Ministerstvo zdravotnictví ČR – “Výzkum a vývoj”

Grantové agentury

Grantová agentura ČR
Technologická agentura ČR
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Bioinformatické odkazy

Bioinformatic links – soubor užitečných bioinformatický odkazů
Human Endogenous Retroviruses Database

 

Poslední změna: 14. únor 2017