Laboratoř dynamiky genomu

Snažíme se pochopit, jak defekty v opravě DNA a metabolismu RNA vedou k lidským onemocněním

+ jednovláknové zlomy DNA, + ADP-ribosylace, + metabolismus RNA, + neurologická onemocnění

Hana Hanzlíková

Vedoucí laboratoře

Vědecká kariéra – Milníky

od 2022: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2015-2017: Postdoktorandka, Genome Damage and Stability Centre, University of Sussex, Velká Británie
2008-2014: Postdoktorandka, IMG Praha a Danish Cancer Society Research Center, Kodaň, Dánsko
2007: PhD, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Švýcarsko

Alternativní dráha pro zpracování Okazakiho fragmentů

Identifikovali jsme PARP-dependentní opravu DNA jako alternativní cestu pro zpracování kanonických meziproduktů replikace DNA. Naše výsledky mají zásadní význam pro výzkum rakoviny. [pubmed] [doi]

Nový molekulární defekt u neurodegenerativního onemocnění způsobeného mutací v ARH3

Zjistili jsme, že nepřítomnost glykohydrolázy ARH3 sice nebrání opravě DNA, vede však k tomu, že v místech předchozích PARP-dependentních oprav DNA zůstávají na chromatinu aberantní ADP-ribózové „jizvy“. [pubmed] [doi]

Nové poznatky o neurologickém onemocnění způsobeném mutací v PNKP

V této práci označujeme sníženou míru opravy jednovláknových zlomů DNA, nikoli však opravy dvouvláknových zlomů DNA, za zdroj neurovývojové i neurodegenerativní patologie u onemocnění způsobeného mutací v PNKP. Zároveň poukazujeme na míru snížení těchto oprav jako na klíčový faktor pro určení závažnosti tohoto onemocnění. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019

Další informace o skupině