Laboratoř imunobiologie

Výzkum

Centrální a periferní imunitní tolerance, signalizace TCR, signalizace TLR, embryonální krvetvorba

Náš výzkum se týká především:

  • mechanismů řídících proces imunitní tolerance centrálních a periferních T-buněk a autoimunity;
  • iniciace aktivace T-buněk;
  • embryonální krvetvorby a
  • úlohy receptorů podobných Toll v těchto procesech.

V posledním desetiletí jsme věnovali úsilí zlepšení dopadu naší výzkumné činnosti zavedením následujících čtyř strategií:

  • obecně jsme přísně stanovili naše priority a vybrali jsme ty oblasti výzkumu, jež jsou nové, perspektivní, konkurenceschopné a zároveň blízké našim odborným znalostem a zájmům;
  • zejména jsme se zaměřili na hlubší a komplexnější pochopení buněčných, molekulárních a signálních aspektů mechanismů centrální a periferní tolerance, embryonální homeostázy a signalizace T-buněk. Za tímto účelem jsme využili strategii vytvoření několika knock-out a knock-in transgenních myších kmenů, což nám umožnilo sledovat biologické koreláty a důsledky těchto mechanismů za narušených a nenarušených podmínek;
  • výrazně jsme investovali do získání sady komerčně či akademicky dostupných transgenních myších modelů a vytvořili jsme experimentální panel mutovaných kmenů, což nám umožnilo urychlit tempo objevů; a
  • dále jsme prohlubovali naše vazby se spolupracujícími laboratořemi v zahraničí i na místní úrovni, organizovali jsme pravidelná setkání a výměny nápadů, materiálů a reagencií.

V této souvislosti jsme hrdi na naše vysoce motivované, chytré a pracovité studenty a mladé vědce a na to, že se všichni členové laboratoře aktivně podílejí na formování našeho výzkumu prostřednictvím diskusí na laboratorních setkáních, přípravou přednášek na konference a studentských seminářů.

Kinetika tvorby imunologické synapse mezi B-buňkou RAJI (červená) a T-buňkou Jurkat exprimující cytoskeletální složku -aktinin-1 (zelená). Mikroskopie byla provedena pomocí konfokálního mikroskopu Andor Dragonfly Spinning Disc.
Kinetika tvorby imunologické synapse mezi B-buňkou RAJI (červená) a T-buňkou Jurkat exprimující cytoskeletální složku -aktinin-1 (zelená). Mikroskopie byla provedena pomocí konfokálního mikroskopu Andor Dragonfly Spinning Disc.

Další informace o skupině